Möjligheten att skriva på det assyriska språket med professionell ordbehandlare är ingen ny sådan. Peter BetBasso, en av pionjärerna inom nischen, önskar nu hjälp av läsarna på hujada.com i arbetet med ordbehandlaren Babylon Word Processor, ett program som han menar utvecklar genren .

Numera är BetBasoo boende i den amerikanska staden Chicago men familjen kommer ursprungligen från Jilu vid Hakkarybergen i de assyriska områdena i sydöstra Turkiet. En av Hakkaryområdets stoltheter är Mar Zia-kyrkan som byggdes redan 420 e.Kr. och finns kvar än idag, berättar BetBasoo som relativt länge kombinerat sina språk- och datakunskaper.

– Jag har varit intresserad av att applicera datateknik på det assyriska språket ända sedan jag köpte min första dator 1983, säger BetBasoo som också nämner att han året därpå för första gången skrev på assyriska med hjälp av en dator.  

– I jämförelse med dagens standard så var det primitivt, men det fungerade, säger BetBasoo.  

1997 grundade han bolaget Nineveh Software Corporation. Företagets specialkompetens ligger inom målgruppsdesignade mjukvaror, något som rimmar väl med det nu pågående projektet med ordbehandlaren Babylon Word Processor.  

– Testversionen av programmet är iordningsställt för att prövas och det kommer att innehålla en rad förbättringar i jämförelse med de assyriska ordbehandlingsprogram som finns ute på marknaden idag, säger BetBasoo 

Bland stödfunktionerna kan nämnas stavningskontroll, manuell vokalplacering och assyrisk kalender. Därutöver har man tillgång till sedvanliga ordbehandlingsfunktioner som möjligheter till fotnoter, kolumner och liknande.  

– Vi vill att så många som möjligt laddar ner och testar Beta-versionen av programmet och hoppas på stöd från era läsare. Det är helt kostnadsfritt och alla funktioner finns tillgängliga. Genom att folk använder programmet kan vi upptäcka felaktigheter i mjukvaran och göra de nödvändiga förbättringarna, avslutar BetBasoo

För den som vill stödja arbetet genom att delta i testet rekommenderas företagets hemsida