Tidningen Hujådå har använts som källmaterial för beskrivning av assyrisk migration från Turkiet till Sverige i en nyutgiven antologi.

Den vetenskapliga antologin ”Migration from Turkey to Sweden: Integration, belonging and transnational community” presenterades under ett event på Medelhavsmuseet den 17 oktober. Boken beskriver migrationsmönster och strategier för att anpassa sig till det nya landet främst från migranternas egna perspektiv.

Forskaren Aryo Makko från Stockholms universitet som författat kapitlet i boken om assyrisk migration från Turkiet presenterade sitt område som till stor del bygger på tidningen Hujådås publiceringar sedan 1978 då tidningen började ges ut. Tidningens oavbrutna utgivning fram till idag ger en unik inblick för forskare som intresserar sig för utvecklingen av den assyriska diasporan i Sverige.

Den assyriska gruppen med rötter i turkiska Assyrien uppskattas till runt femtio tusen individer i dagens Sverige och utgör således en av de största migrantgrupperna från Turkiet och även en av de mest framgångsrika.

”Folk från Turkiet anpassade sig på det stora hela bra till livet i Sverige, speciellt i jämförelse med migrantgrupper från andra länder i Sverige och med från Turkiet i andra länder”, säger Paul T Levin, direktör för Stockholms universitets institut för turkiska studier på institutionens hemsida.