Regeringen beslutade i går att anställa Katri Linna som generaldirektör i Regeringskansliet med uppgift att förbereda inrättandet av den nya ombudsmannamyndigheten (DO). Den 1 januari 2009 slås de befintliga myndigheterna DO, HomO, HO och JämO ihop till en ny myndighet. Hon är i dag ombudsman mot etnisk diskriminering.

Katri Linna ska under hösten 2008 leda processen med sammanslagningen för att den 1 januari 2009 tillträda som ny myndighetschef och DO. Det är myndigheterna Diskrimineringsombudsmannen (DO), ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), handikappsombudsmannen (HO) och Jämställdhetsombudsmannen (JämO) som slås ihop till en ny myndighet. 

– Jag är övertygad om att den nya myndigheten kommer ha stor nytta av Katri Linnas tid som DO och myndighetschef och av hennes breda erfarenhet. Jag uppskattar särskilt hennes förmåga att kommunicera rättighetsfrågor, säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Katri Linna, som är född 1960, är jurist och har varit ombudsman mot etnisk diskriminering sedan 2005. Hon har en bakgrund som chefsjurist vid SIF och HTF, kanslichef vid DO och ställföreträdande DO, förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd AB och jurist och notarie vid advokatbyrå, tingsrätt och kronofogdemyndighet. Linna har och har haft en rad expert- och utredningsuppdrag liksom internationella åtaganden.