Assyriska Ungdomsförbundet har fått en ny styrelse under ledning av Sharrat Cherry från Stockholm.

Tidigare i år höll Assyriska Ungdomsförbundet (AUF) sitt årsmöte digitalt och valde en ny förbundsstyrelse. Den nya styrelsen leds av 20-åringen Sharrat Cherry från Stockholm.

Assyriska Ungdomsförbundet bildades för över trettio år sedan och har varit en samlingspunkt för svensk-assyriska ungdomar runtom i landet.

Den nya ledningen hoppas kunna återskapa engagemanget och intresset för AUF hos nya generationer av svensk-assyriska ungdomar.