En ny motion, skriven av kd:s Lennart Sacrédeus och Mikael Oscarsson, uppmanar Sveriges regering att erkänna folkmordet Seyfo. ”När forskare slagit fast att det rör sig om ett folkmord, ska politiker inte heller kalla det något annat”, står det bland annat att läsa i motionen.

Sveriges ambassadör i Konstantinopel, dagens Istanbul, kunde sommaren 1915 meddela hem till Sverige hur ”förföljelserna mot armenierna hafva antagit hårresande proportioner” så att han till och med var rädd att detta innebar slutet för det armeniska folket. Ja, han talade rakt ut om ”den armeniska nationens utrotande”.

Frankrikes nationalförsamling antog 2001 en lag som slår fast att ”Frankrike erkänner det armeniska folkmordet år 1915”. Flera andra länder har följt i Frankrikes fotspår.

Även Sverige bör erkänna Seyfo – folkmordet i Turkiet 1915-1919 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och andra kristna minoriteter.

Ett erkännande är oerhört viktigt för att de olika minoritetsfolken ska få upprättelse, och för att åstadkomma en förbättrad grund för framtida dialog. FN- och EU-resolutioner är viktiga för att dessa dåd inte ska upprepas. Frågan är också avgörande för Turkiets framtid som medlem i EU.

När forskare slagit fast att det rör sig om ett folkmord, ska politiker inte heller kalla det något annat.

Det är hög tid att vi i Sverige erkänner det vi haft direktinformation om sedan 94 år tillbaka. Ambassadör Anckarsvärds vittnesbörd borde leda till att Sverige erkänner det armeniska folkmordet för vad det är. Vad mer behöver vi än den direkta ögonvittnesskildringen från en av våra egna ämbetsmän?

Lennart Sacrédeus (kd) och Mikael Oscarsson (kd)