Den assyriska privatstiftelsen Beth-Nahrin-Wien välkomnar nomineringar för dess årliga pris. Stiftelsens pris ges varje år till individer eller organisationer som bidrar till det assyriska folket.

Stiftelsen bildades 2009 i Wien, Österrike på initiativ av privatpersoner och leds idag av Aslan Gabriel. Bland tidigare prismottagare finns bland annat regisören och skådisen George Faraj från Tyskland och författaren Jan Bet Sawoce från Sverige. 

Priset som består av en summa på 3000 Euro delas ut till organisationer eller individer som har bidragit till det assyriska folkets framsteg och utveckling oavsett var i världen.

Det är fritt för alla att nominera organisationer eller individer. Nomineringar ska vara stiftelsen till handa senast den 30 september 2013. Utdelningsceremonin kommer sedan att hållas i Wien i slutet av oktober 2013.

Nomineringar kan sändas via e-post: bethnahrin.wien@live.at