Med anledning av de senaste veckornas politiska och fysiska attacker mot assyrierna i Irak har lobby-arbetet blivit en viktig tillgång. Afram Barryakoub från lobby organisation Assyria Council of Europe, i Bryssel, skriver om hur organisationen tacklar problemen som har blossat upp.

Assyrierna har förlorat sina platser i provinsstyrelserna och det pågår en intensiv fördrivning av assyrier från staden Mosul. En del har undrat vad Assyria Council of Europe gör i dessa sammanhang. Svaret är att vi har arbetat väldigt intensivt med dessa frågor de senaste veckorna. Bägge händelser dök upp plötsligt och oväntat.

Frågan om styrelseposterna i provinserna utvecklades till en politisk kupp mot minoriteterna och dödandet i Mosul var inte förväntat då lugnet hade återkommit till staden sedan 3-4 månader. Det är svårt att tackla sådana akuta situationer men vi har förhoppningar om att kunna påverka utvecklingen till det bättre.

I frågan om styrelseplatser för assyrier finns garantier från Iraks president och premiärminister om att beslutet ska rivas. Vi bevakar frågan samtidigt som vi förbereder för en annan utgång än den som presidenten och premiärministern har lovat. Vi har ett utmärkt samarbete med EU politiker som stödjer det assyriska folket och har förståelse för vår situation i Irak och vi knyter ständigt nya viktiga kontakter.

I frågan om attackerna och utdrivningen från Mosul har vi först arbetat för att få den Europeiska Kommissionen att samarbeta med Assyrian Aid Society i Irak för att få snabb humanitär hjälp till familjerna som har flytt. Det är nu gjort och den första gemensamma hjälpaktionen riktade sig till 1200 assyriska familjer. Utan Assyria Council of Europe hade inte denna hjälp nått familjerna.

Samtidigt arbetar vi på att samla information om vem som utförde attackerna. En del pekar på islamister medan andra pekar på de kurdiska partierna. Det är viktigt att fastställa vilken grupp som utförde attackerna för att kunna driva frågan politiskt. 

En annan angelägen fråga just nu gäller polisstyrkan i Nineveslätten. Vi har inlett ett viktigt samarbete med en erkänd människorättsorganisation i Bryssel för att rikta strålkastarna på behovet av en legitim, lokal polisstyrka i Nineveslätten, där det uppskattas att närmare 40 % av befolkningen utgörs av assyrier. Händelserna i Mosul, oavsett vilken grupp som ligger bakom, visar behovet av bra säkerhet som befolkningen har förtroende för.

Många assyrier som oroas av vad som sker i Irak och vi får många email och telefonsamtal från människor som undrar vad vi gör och vad de kan hjälpa till med. Vi vill försäkra alla assyrier att vi arbetar dagligen för att få till en förbättring. Vi vill även tacka alla som har genomfört manifestationer i sina städer. Det hjälper till att göra assyriernas fråga känd.

Det mest konkreta man kan göra för att påverka assyriernas framtid till det bättre i Irak är att stödja organisationer som Assyria Council of Europe, Assyrier Utan Gränser och Iraqi Sustainable Democracy Project. Ju starkare stöd vi får desto mer kan vi prestera.