Ett brev skickat till assyriska kyrkor i staden Mosul i norra Irak hotar assyrier och begär av dem att avstå från samarbete med amerikanarna, och inte fullfölja etableringen av en lokal assyrisk polisstyrka.

En islamisk grupp som kallar sig för ”Bataljonen för rättvis bestraffning, Jihad basen i Mesopotamien” har skickat brevet till de assyriska kyrkorna, skriver nyhetsbyrån AINA.
Brevet hänvisar assyrierna som ”Dhimmi”, den term i Koranen som används för att hänvisa till kristna och judar, och som betecknar mindre laglig och social status för kristna och judar.

Enligt en assyrisk ledare i Mosul, är brevets hänvisning till etableringen av en lokal assyrisk polisstyrka för dem främmande.

– Jag misstänker att detta brev egentligen har kommit från Ansar al-Islam för att kurderna inte vill att vi ska ha vår egen polisstyrka, sade han.

Ansar al-Islam är den kurdiska islamiska gruppen som är ansluten till al-Qaida.

Frågan om en assyrisk polisstyrka har under de senaste månaderna kommit i förgrunden då assyriska kyrkor har bombats och präster och biskopar kidnappats och mördats.

I brevet står följande:

I Allahs namn, den mest välgörande, den mest barmhärtige

”Varken judarna eller de kristna kommer att bli belåtna med dig [O Mohammed] förrän du följer deras religion. Säg: sannerligen, Allahs vägledning som är den (enda) vägledningen. Och om du [O Mohammed] kom att följa deras [judars och kristnas] begäran efter vad du har mottagit av kunskap [dvs. Koranen], då skulle du mot Allah varken någon Wali [beskyddare eller väktare] eller någon hjälp”. Sura 2: 120

Sann är Allah den magnifike

Varning till dem som försöker utpressa oss

Vi tillrättavisar och varnar vem som helst som försöker utpressa oss genom uppgörelser med amerikanarna eller genom utbredning av amerikanska styrkor och/eller polis för att skydda helgedomarna i den islamiska republiken Irak, att dessa helgedomar skulle förbli mål för frihetskämpare.

Vi påminner er att Dhimmi folket [judar och kristna] att Irak är för de förnäma irakierna och inte för hur du är nu.

Allah är bakom ändamålet. Den som är varnad är ursäktad.

Bataljonen för rättvis bestraffning
Jihad basen i Mesopotamien