Den nionde maj var det dags för Assyrian Aid Society att utnyttja sitt medlemskap i FN:organet ECOSOC för första gången.

Som hujada.com rapporterat tidigare antogs Assyrian Aid Society i Irak som medlem i FN:s ekonomiska och sociala organ ECOSOC. Den nionde maj var därför Assyrian Aid Society Ashur Eskrya på plats i FN skrapan i New York tillsammans med ordföranden för Assyrian Aid Society i Amerika, Narsai David. De båda herrarna deltog i det årliga mötet för forumet för ursprungsbefolkningar (The United Nations permanent forum on Indigenous issues). 

Ashur Eskrya började sitt tal med den assyriska hälsningsfrasen ”Shlama iloukhun” för att sedan ge en bakgrund till assyriernas situation i dagens Irak. Eskrya ägnade en stor del av sitt tal till frågan om det assyriska språkets överlevnad och behov av internationellt stöd.

”Vi önskar att assyrierna inkluderas som en av Iraks ursprungsbefolkningar och att vi blir berättigade stöd från program finansierade av detta forum för ursprungsbefolkningar och andra FN organ”, avslutade Ashur Eskrya.