En assyrisk profil har lämnat denna jord. Nyheten kom som en chock om att den assyriska aktivisten David William Lazar gått bort. Vi minns David bland annat från att ha varit ordförande för American Mesopotamian Organization. Vi kommer också ihåg honom för att ha grundat Restore Nineveh Now – en organisation vars syfte var att dra in pengar till de assyriska försvarsstyrkorna i Assyrien.

I ett känsligt inlägg på Facebook skriver hans dotter om sin fars bortgång och vilken inspirationskälla han varit för henne och hur han alltid gjort sitt yttersta för nationens bästa. Många assyriska aktivister har också uppmärksammat det och uttrycker sin sorg över sin förlorade kamrat och avsaknaden av honom kommer sannerligen att bli stor och märkbar.

Det är med sorg som vi inser förlusten av en sann patriot och Hujådå skickar sina varmaste tankar och kondoleanser till Davids familj och vänner.