Från och med 1 juli kommer det nya lagar som är bra att ha koll på. Några exempel på förändringar är bland annat införandet av skatterabatten på hushållstjänster och att Apotekets monopol upphör.

Vid halvårsskiftet kommer alltså hela trettiosju lagändringar att träda i kraft. Dessutom tillkommer två myndigheter, Myndigheten för yrkeshögskolan och Inspektionen för socialförsäkringen, från och med 1 juli. Det gäller att hänga med i svängarna redan från början.

Här är några exempel på lagändringar:

 • Insättningsgarantin utökas till att täcka 500 000 kronor eller 50 000 euro, om det beloppet är högre.
 • Kommunala och privata skolor ska få bidrag på samma villkor. Friskolor får överklaga kommunens beslut om bidrag.
 • Bank får en ny definition. Företag som lånar pengar från allmänheten indirekt behöver inte banktillstånd.
 • Det längsta tidsbestämda straffet för mord höjs från 10 till 18 år. Minimistraffet är också i fortsättningen 10 år.
 • Polisen får bussa i väg störande folksamlingar två timmar bort.
 • Nya pass ska innehålla fingeravtryck (träder i kraft den 28 juni).
 • Apotekets monopol upphör. Databaser och annan infrastruktur inom Apoteket AB förs över till ett fristående bolag: Apotekens Service AB.
 • Barnomsorgspeng införs, som innebär att kommunen måste betala för den förskoleplats som föräldrarna väljer. Familjedaghem döps om till ”pedagogisk omsorg” och dagmammor kan få betalt också för sina egna barn.
 • Skatteverket kan tilldela invandrare ett personnummer som inte riktigt stämmer med personens födelsedatum. Utländska diplomater som verkar i Sverige kan få personnummer fast de inte är skrivna här.
 • Skatterabatten för hushållstjänster och rot-arbeten ges direkt av den som utfört arbetet, som sedan får pengarna från Skatteverket. Om utföraren inte har F-skatt består rabatten av de sociala avgifterna.
 • Influensan A (H1N1) räknas som allmänfarlig sjukdom och läkare måste anmäla fall av sjukdomen till Smittskyddsinstitutet (träder i kraft den 1 augusti).

Läs om alla lagändringar på ww.rod.se