Biståndsorganisationen Assyrier Utan Gränser (AUG), meddelar att nya stipendier kan sökas av assyriska studenter i behov.

Assyrier Utan Gränser (AUG) har sedan några månader tillbaka gått in på sitt femte verksamhetsår. Fem år av ideellt hjälparbete riktat till assyrierna i hemlandet har skördat glädje samt värmt många personers hjärtan som inte haft det lika bra ställt som vi i västvärlden. En målgrupp som AUG satsat på sedan allra första början är de assyriska universitetsstudenterna, skriver organisationen i ett pressmeddelande. 

AUG sjösätter nu en ny ansökningsomgång för studenter.  Assyriska universitetsstudenter bosatta i hemlandet (Irak, Turkiet, Libanon, Syrien och Iran) har möjlighet att skicka in en stipendieansökan för höstterminen 2012. Sista ansökningsdatum är 31 juli 2012, meddelar biståndsorganisationen och hänvisar till sin hemsida www.awbswe.com för mer detaljerad information. AUG låter också meddela att de gärna ser att nyheten om stipendierna sprids till vänner och släkt i Assyrien.