Europeiska socialfonden, ESF, har beviljat Jobbtorg Stockholm 37 miljoner kronor i stöd för projektet Etablering Stockholm. Projektet, som körs i tre år, ska erbjuda nyanlända flyktingar en tydlig etableringskedja med fokus på egen försörjning.

Vägen från nyanländ till nyanställd är ofta för lång och det saknas i dag en samordnad och effektiv etableringskedja. Projektet är tänkt att minska utanförskapet och hjälpa fler människor till egen försörjning.

Målgruppen är arbetslösa nyanlända som Arbetsförmedlingen och/eller Stockholms stad genom sina försörjningsstödsenheter, flyktingmottagningar, Jobbtorg eller SFI har kontakt med. I Stockholms stad bor 10.000 nyanlända i arbetsför ålder, vilka utgör hälften av målgruppen i länet. Närmare 3.400 är inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.