Många av er har säkert lagt märke till annonsen från spelbolaget Ladbrokes.com. Jag är antagligen en av de få som har reagerat på annonsen, men jag är inte en av de två som nämns i redaktionens artikel Dubbla känslor inför annons.

Först ville jag avvakta några dagar och hoppades att redaktionen, eller förbundsstyrelsen, skulle inse sitt misstag och plocka bort annonsen innan den gav upphov till diskussioner. När så inte skedde, skrev jag i ett mejl till ledamöterna i förbundsstyrelsen och förslog dels att annonsen omedelbart tas bort och dels att förbundsstyrelsen fattar ett principiellt beslut för liknande fall i framtiden.

När jag bara efter två dagar läste artikeln Dubbla känslor inför annons på Hujada.com, blev jag än mer förvånad och lite upprörd. Den här gången inte bara för att ledningen inte inser misstaget med att lägga ut en annons som inviterar till spel om pengar, utan främst för att man försvarar handlingen genom att kritisera medlemmarna för passivitet och ovilja att ställa upp med ekonomiskt stöd för Hujådå, t ex genom att besökarna blir stödmedlemmar.

Läser man mellan raderna så förstår man att redaktionen helst skulle vilja ha skrivit Dubbelmoral (i stället för dubbla känslor) inför annons, för det är i själva verket vad som framgår av artikeln.

Nåväl, redaktionens kritik för det nästintill obefintliga ekonomiska stödet från medlemmarna och besökarna låter jag vara oemotsagd. Där håller jag faktiskt med om att vi alla borde dela på bördan, om inte annat genom att bidra med de futtiga trettio kronorna i månaden. Vem av oss har inte råd med det?

Att det sedan kan finnas en rad områden där medlemmarna är missnöjda med vad som görs eller vad som inte görs är bara naturligt. Men missnöjet får aldrig utgöra ett hinder till att den enskilde skall göra sina åtaganden för att sedan i lämplig tid och på lämplig plats stå upp och framföra sin kritik. Ett sådant tillfälle, där i princip alla har möjlighet, att framföra sina åsikter är det stundande riksombudsmötet som äger rum om ca fyra månader.

Sedan får vi inte glömma webbsidan hujada.com där alla kan skriva och uttrycka sin kritik såvida man håller sig till rimliga gränser i framförandet av kritiken.

När det gäller den aktuella annonsen, ser jag inte det minsta till försvar för redaktionens uttalande om varför det var rätt att införa den, än mindre förklaringen till varför inte den tas bort. Redaktionens kritik mot medlemmarna, som jag berör ovan, berättigar inte till införandet av annonsen. Det är lika mycket dubbelmoral att godta en handling som man vet är fel, genom att hänvisa till en annan handling som också den är fel. Med andra ord, ett misstag kan aldrig ursäkta ett annat misstag.

I sin förklaring hänvisar redaktionen även till att en stor del av bidragen som våra organisationer får, kommer från Svenska spel. Hur detta går till är helt okänt för mig. Men det är egalt om det ändå är så, för så vitt jag vet har varken ARS eller dess medlemsföreningar aldrig ansökt om eller tagit emot några bidrag direkt från Svenska spel. Om det sedan är så att staten som betalar oss bidragen hämtar en del av sina inkomster från Svenska spel t ex via skatter, så är det inte vår sak att bekymra oss om den saken. Inte heller är det skäl till att vi skall avstå från att ta emot bidragen bara för att en del av pengarna kommer från Svenska spel. Den lyxen har vi tyvärr inte! Jag säger bara, BORT MED ANNONSEN!