Idag finns det bevis som stärker arkeologers hypotes att dagens assyrier har en koppling till de antika assyrierna. Detta säger en arkeolog under ett seminarium som arrangerades av Assyriska ungdomsförbundet.

Seminariet i Assyriska föreningen som arrangerades av Assyriska ungdomsförbundet (AUF) tog upp ett viktigt ämne, nämligen kunskapens betydelse för den assyriska identiteten.

Föreläsarna var Geoffrey Allan Khan, professor i semitiska språk på Cambridge universitet i England. Den andra föreläsaren var Dr. John MacGinnis, arkeolog med inriktning på utgrävningar i Ziyaret Tepe i Turkiet. Även MacGinnis finns på Cambridge universitet. Eftersom föreläsarna talade på engelska respektive östassyriska fick Nineb Lamassu som studerar assyriologi på the School of Oriental and African studies i London vara översättare.

Det var omkring 80 personer som närvarade för att lyssna på bland annat vad MacGinnis berättade om alla fynd som de hittar på Ziyaret Tepe. Allteftersom de gräver hittar de fler ledtrådar som förstärker teorier och hypoteser om att den kristna minoriteten som invandrat från Turkiet, Syrien och Irak tillhör de antika assyrierna. Geografisk placering, språk, namn och kultur kan alla förstärka hypotesen att de kristna minoriteterna som numera bor i Sverige och andra ställen runt om i världen är assyrier.

På min fråga till MacGinnis om man på ett adekvat sätt idag kan kalla sig för aramé fick jag ett snabbt svar. Det kan man inte. Han menar att arameiska är ett språk, inte en etnicitet. Trots det är det många idag som kallar sig för araméer. Men arkeologer och historiker använder ordet för att referera till ett språk, inte ett folk.

Under Khans föreläsning om dialekter kom det fram att en ny östassyrisk dialekt har funnits. En dialekt som andra östassyrier inte kan förstå. Han nämnde även att det finns många dialekter som kommer ur samma språk och skrift. Några östassyrier har sagt till mig att om jag inte talar deras dialekt så är jag inte en assyrier. Det argumentet försvinner nu när det finns en annan östassyrisk dialekt som de själva inte förstår. Nu håller Khans på att samla in en databas med inspelade intervjuer på olika östassyriska dialekter så att de ska kunna bevaras.

Något annat som kom fram under seminariet är att AUF tillsammans med Cambridge universitet och Firodil institutet i London vill starta Modern Assyrian Study Centre i Cambridge.

Allmänt om seminariet, som hölls både i Göteborg och i Södertälje, tycker jag som åhörare att det var ett mycket bra initiativ. Däremot kunde det ha organiserats bättre. Det var bland annat svårt att se bilderna på den vita duken på grund av solen. Ibland ursäktade sig föreläsarna för den nedsatta bildkvalitén, men jag anser att arrangörerna skulle åtgärda det på något sätt.