I ett gemensamt uttalande från Socialdemokraterna i Botkyrka och Assyriska Riksförbundet klargörs för det som inträffade under Mona Sahlins sommartal i Botkyrka den 11 augusti då banderollen med ett krav på ett erkännande av folkmordet på assyrierna 1915 i Turkiet tvingades tas ned. Socialdemokraterna beklagar och ber om ursäkt för det inträffade.

Under Mona Sahlins sommartal i Botkyrka den 11 augusti bjöds föreningarna Assyrien kulturcenter och Assyriska kulturföreningen i Botkyrka att ställa ut med informationsbord och uppträdanden. En banderoll med texten ”Erkänn folkmordet på assyrierna 1915 i Turkiet” sattes upp vid informationsbordet och Socialdemokraterna hade då inga invändningar mot det.

Efter protester från turkiska föreningar krävde Socialdemokraterna att ta ned banderollen. De assyriska föreningarna valde efter en lång diskussion att tillmötesgå kravet.

Med anledning av den händelsen träffades Socialdemokraterna i Botkyrka, Assyrien kulturcenter i Botkyrka, Assyriska kulturföreningen i Botkyrka och Assyriska riksförbundet den 7 september för en dialog kring det. Socialdemokraterna i Botkyrka framförde vid den träffen en ursäkt till de assyriska organisationerna för hanteringen av banderollen.

I ett gemensamt uttalande från Socialdemokraterna i Botkyrka och Assyriska riksförbundet skriver ordföranden Christina Zedell att ”jag som ordförande för Socialdemokraterna i Botkyrka beklagar och ber om ursäkt för det inträffade och inser att det inte borde ha hanterats som det gjordes”.

I uttalandet skriver de vidare att ”vi har en ömsesidig respekt för varandra och de frågor som båda parter driver. Dialog och diskussion om folkmordsfrågan – Seyfo och även andra frågor kommer att fortsätta föras mellan oss i samförstånd och nära relation”.

Läs hela uttalandet här.