I Hällefors fick en kvinna med sju barn högre hyra för att hon är flykting och att hon har många barn. DO åtalade Skaret fastigheter för diskriminering av etnisk minoritet, men Tingsrätten i Örebro friade.

Tingsrätten i Örebro ville inte beröra huruvida Skaret fastigheter hade gjort rätt eller fel när de tagit ut en högre hyra för flyktingar med många barn. Istället fokuserades diskussionen kring om hyresgästen kan sägas vara en etnisk minoritet på det sätt diskrimineringsombudsmannen, DO, hävdade under rättegången.

DO argumenterade för att begreppen ”flykting” och ”invandrare” är att likställa med etnisk minoritet, då en flykting och invandrare kan råka ut för diskriminerande behandling på grund av att vara just det. Tingsrätten i Örebro tyckte inte att det resonemanget håller och gick på Nils-Olov Skarets, som valde att företräda sig själv utan advokat, linje.

Skaret nekade till alla anklagelser och menade istället att han varit väldigt human i sin bedömning i att ta högre hyra när det bor många människor i samma lägenhet. Sedan fortsatte han med ett resonemang som inte hör hemma i lagboken, men fick alltså stöd av Tingsrätten i Örebro.

Skaret hävdade att flyktingfamiljer förstör lägenheter på ett annat sätt än ”skattebetalare” gör. -De bor väl på ett annat sätt i de länderna de kommer ifrån. En skattebetalare tar hand om sina skador själva när de flyttar. Flyktingar har inte några pengar. Och man kan säga till dem att städa lägenheten när de flyttar, men det är aldrig något som blir riktigt gjort. Jag tycker att de istället borde värdesätta att vi tar hand om lägenheten när de flyttar, säger Nils-Olav Skaret till Hem&Hyra.

Ett resonemang som DO självklart ogillade och såg det snarare som en allvarlig kränkning av hyresgäster. -Ett sådant samhälle vill DO motverka, sade DO:s jusrist Ulrika Dietersson i sin slutplädering och krävde 120.000kr i skadestånd till hyresgästen.

Men Tingsrätten i Örebro var som sagt inte på samma linje och ogillade åtalet mot Skaret fastigheter. De skriver i sin dom att en person inte kan omfattas av definitionen etnisk tillhörighet enbart genom att vara flykting eller invandrare. Istället blir DO skyldig att ersätta Skaret fastigheter med rättegångskostnaderna.

Medan DO och Tingsrätten i Örebro tjafsar om huruvida en flykting är en etnisk minoritet eller ej, kan alltså fastighetsägare ta högre hyra från flyktingar med motiveringen att de är flyktingar. Och har många barn.