”Jag önskar att vi fick byta med männen och vara män för en dag så att de förstår oss”, säger Terese Kalyun och vänder sig till Atiye Asmar som nickar. Ett 20-tal män och kvinnor pratade om jämställdhet i Assyriska föreningen i Frölunda under helgen.

Det var flest kvinnor som samlades i föreningen i söndags för att lyssna till Marlen Ablahads föreläsning om jämställdhet. Som näringslivssamordnare i Södertälje kommun med inriktning på integration föreläser hon mycket om kön, genus, socialisationsprocesser, kultur, men även om vad vi är som inte syns på ytan.

Hon menar att vi är mer än bara en mor, dotter, fru, kompis, student, idrottare, kvinna eller ekonom. Vi är allt och det gäller att hitta en balans.

Men den balansen finns inte enligt några av kvinnorna som deltog, eftersom de anser att jämställdhet och delat ansvar är förutsättningar.

– Männen arbetar inte och gör inget. Hoppas att vi också blev killar så att vi slapp arbeta så mycket och ta allt ansvar, säger Terese Kalyun och skrattar trots att hon menar det.

Atiye Asmar menar att många kvinnor ber om hjälp av männen, men när hjälpen inte kommer ger de upp.

– Hon lär sig att göra allt själv, men det betyder inte att kvinnan är nöjd med det. Antingen bryts kvinnan ner eller så förstärks hon. Många tar tabletter för att de inte pallar mer, säger hon.

Terese Kalyun har satsat på att uppfostra sönerna till att vara hjälpsamma och som gifta män tar de ansvar hemma, vilket glädjer henne. Både hon och Atiye Asmar menar att det är viktigt, men det är lika viktigt att vara en bra och förstående svärmor, menar Atiye.

– Våra svärmödrar på den tiden hjälpte oss inte så mycket. De var inte så pigga på att passa barnbarnen så att vi kunde gå ut med våra män eller få en liten paus. Därför försöker jag finnas där för min svärdotter Ninva, säger hon.

Ninva är tvåbarnsmamma, Felicia, 3 år, och Johannes, 3 månader, och menar att även om män i hennes generation hjälper till hemma faller ändå det största ansvaret på frun. Jämställdhet må vara en utmaning ibland, menar hon, men det finns även en annan utmaning som hon inte hade räknat med.

– Även om jag vill uppfostra mina barn likadant, vilket jag gör till en viss gräns, så sitter det ändå i ryggmärgen att flickor inte ska bete sig på ett visst sätt. Det här med ”ajbo” finns kvar i vissa situationer och det är svårt att inte bry sig om vad omgivningen tycker eftersom det handlar om vår kultur, säger hon.

Även om man är beredd och villig att släppa på vissa saker är det svårt när omgivningen inte är redo för det, menar hon.

Abgar Gullo har inga systrar, men han förstår problematiken. En sak han dock inte kan förstå är hur män känner sig hotade av en stark och självständig kvinna.

– Många män känner sig hotade av en stark kvinna som är mer extrovert och självständig för då känner de sig inte behövda. Men allt hänger på mannen, om han är stabil ska det inte vara något problem.