Assyrian Confederation of Europe har släppt en omfattande rapport om kurdiskt förtryck mot assyrier i irakiska Assyrien.

Rapporten med titeln: Erasing Assyrians – how the KRG abuses human rights, undermines democracy and conquers minority homelands, gavs ut i veckan i samband med en omröstning om självständighet i norra Irak. Den 114 sidor långa rapporten är den mest omfattande hittills och ger en helhetsbild av KRG:s sofistikerade metoder för att förtrycka och försvaga assyrierna.

Rapporten går detaljerat igenom olika fall av markkonfiskeringar, överfall och systematiska diskriminering. Det kurdiska styrets dolda agenda gentemot assyrierna framträder tydligt av rapporten och trotsar den bild av demokrati och respekt för assyrierna som KRG själv förmedlar till omvärlden.

Konfederationen arbetar för en omfattande spridning av rapporten, bland annat till många EU-parlamentariker och EU-institutioner som arbetar med frågor rörande Mellanöstern.

Tidigare i år gav Assyrian Confederation of Europe ut en rapport om människorättsbrott mot assyrier som lever under det kurdiska PYD-partiets militärstyre i syriska Assyrien.