Assyriska Namrodföreningen i Skövde brann förra året. Branden väckte starka känslor och diskussioner om föreningens vara eller icke-vara. Ett halvår efter förödelsen har föreningen mer stöd och betalande medlemmar än någonsin tidigare.

Det var dystra rubriker i medierna i december i fjol när Assyriska Namrodföreningen i Skövde brann ner till grunden. Branden var anlagd och två män åtalades och avtjänar straff.

Händelsen ledde till många diskussioner bland Skövdes assyrier om föreningens framtid och vad som ska hända efter branden. Det framkom snart att föreningen inte hållit årsmöten den senaste tiden och att ingen kunde göra anspråk på att vara en legitim styrelsemedlem.

Efter konsultationer med Assyriska riksförbundet fick assyrier i Skövde anmäla sitt intresse att förnya sitt medlemsskap i föreningen. På en månad ökade antalet inskrivna medlemmar från cirka 180 till 383. Av dessa betalade 243 sin medlemsavgift.

Söndagen den 4 september hölls sedan ett extra årsmöte för föreningen med hjälp av representanter från Assyriska riksförbundet. En ny styrelse valdes bland de 243 betalande medlemmarna.

Till följd av branden har föreningen över två miljoner i kassan som kan användas för att bygga upp sin lokal på den tomt som man äger sedan tidigare.

– Det känns bra att vi har kommit så här långt, vi är många som vill se en fungerande familjeförening med aktiviteter för barnen, säger en medlem som Hujådå talat med.

Med stora tillgångar på banken, fler medlemmar än någonsin och en ny legitim styrelse påbörjar nu föreningen en come back efter den förödande branden.