Utrensningen av assyrier från Mosul ha fångat omvärldens uppmärksamhet. Bland annat FN:s säkerhetsråd har fördömt vad som sker med assyrierna i Irak.

De senaste dagarna har omvärlden börjat inse omfattningen av utrensningen av assyrier från Mosul. FN:s säkerhetsråd har i ett skriftligt uttalande fördömt det som sker. FN:s generalsekreterare har också kommit med ett liknande uttalande.  USA:s utrikesdepartement har också fördömt islamisternas utdrivning av assyrier.

Patriarkerna för de fyra assyriska kykorna har i uttalanden och kommentarer till media fördömt det som sker och krävt att omvärlden agerar. 

Enligt Assyrian International News Agency ställde sig hundra franska parlamentsledamöter utanför nationalförsamlingen i Paris och höll upp plakat med bokstaven ”N” som sprejades på assyriska hem i Mosul. 

Även från irakiskt håll har fördömanden kommit från regeringen i Bagdad och kurdstyrda Norra Irak. 

Svenska partier och den svenska regeringen har ännu inte uttalat sig eller fördömt det som sker mot assyrierna.

Från medialt håll i Sverige har reaktionerna varit betydligt bättre. Expressen och DN har på ledarplats tagit upp assyriernas ohållbara situation och manat till politiskt stöd för Nineveslätten. Flera andra svenska skribenter har tagit upp den assyriska frågan i Irak under de senaste dagarna.