Irakiska ministerrådets beslut att Nineveslätten blir en egen provins har väckt frågor inne i landet och utanför.

Sedan tillkännagivandet den 21 januari att Iraks ministerråd godkänt att Nineveslätten blir egen provins har olika röster uttalat sig om förslaget.

Kurdiska företrädare verkar negativt inställda, vilket bekräftas av Iraks miljöminister Sargon Sliwo i en intervju med assyriska ANB sat. De kurdiska företrädarna pekar dock inte specifikt ut förslaget om Nineveslätten utan menar att samtliga förslag om etablering av provinser i så kallade ”omtvistade områden” inte är korrekta. De menar att det är artikel 140 i konstitutionen som ska avgöra framtiden för dessa områden. 

Även en del arabiska företrädare har uttalat sig negativt. En medlem i nationalistpartiet Al-Wataniya menar att etableringen av nya provinser kommer att leda till Iraks delning och att landet redan har nog med federala enheter. 

Miljöministern Sargon Sliwo, som la fram förslaget i ministerrådet, tillbakavisar kritiken. Han menar att i jämförelse med andra grannländer så har Irak för få provinser i förhållande till landyta och befolkningsmängd och att man troligtvis kommer att få se bildandet av ännu fler provinser framöver.

Amerikanska nyhetsbyrån Associated Press skrev i sin text att bildandet av Nineveslätten och Tuz Khurmato som provinser är ett försök av centralregeringen att stoppa den kurdiska expansionen och skapa en buffert mellan centralregeringen och det av kurder dominerade Norra Irak. 

Andra bedömare inne i landet har istället tolkat nyheten som en del av premiärminister Nuri Al Malikis valstrategi inför valet den 30 april i år. De menar att Al Maliki försöker vinna röster bland assyrier på Nineveslätten och turkmener i Tuz Khurmato och att det ska alltså ses som ett tomt vallöfte.

Assyrier i Irak är glada och optimistiska efter nyheten berättar en källa från staden Nuhadra till hujada.com. ”Alla assyrier jag mött de senaste dagarna är väldigt glada, speciellt de som lever på Nineveslätten. Även alla assyriska partier har uttryckt glädje”, berättar personen som hujada.com varit i kontakt med. 

För att ministerrådets beslut ska börja gälla måste det godkännas av Iraks parlament. Under intervjun med ANB Sat förklarade miljöministern Sargon Sliwo att en omröstning i Iraks parlament är att vänta först efter valet den 30 april och troligtvis blir det någon gång under hösten förutspådde han. 

Om Nineveslätten blir en egen provins kommer det att innebära att assyrierna blir den största befolkningsgruppen i ett område som är ungefär hälften av Libanons yta med långtgående bestämmanderätt över provinsens ekonomi och säkerhet bland annat.