Assyriska riksförbundet har beviljats statliga biståndsmedel för att förbereda ett omfattande projekt i Khabour, Syrien. På söndag bjuder projektledningen till öppet hus där man kan bekanta sig med projektet.

Efter förödelsen i Khabour-området börjar livet sakta återvända. Det återstår dock mycket innan människorna kan återvända till ett normalt liv. För att stödja området har Assyriska riksförbundet sökt och beviljats statliga biståndsmedel via Forum Syd. Den första etappen av projektet syftar till att genomföra en förstudie och fastställa projektet. I nästa steg väntas riksförbundet genomföra ett projekt med en budget på mellan en halv och en miljon kronor och därefter finns planer på att projektet ska bli ännu större.

– Vi är försiktigt optimistiska till projektet. Förhoppningsvis är detta endast en början på flera omfattande statligt finansierade biståndsprojekt riktade till minoriteter i Irak, Syrien och Turkiet. Den erfarenhet och kompetens vi får genom projektet kommer vi kunna applicera för fler och större projekt framöver, menar förbundsordförande Afram Yakoub.

Assyriska organisationer i Sverige har inte varit duktiga på att söka statliga medel för biståndsprojekt i Assyrien, till skillnad mot exempelvis somaliska organisationer i Sverige som genomför flera biståndsprojekt i Somalien. Det enda statliga biståndsprojekt som genomförts för assyrier är när Svenska Kommittéen för assyrier genomförde vattenprojekt i irakiska Assyrien för över tio år sedan. Assyriska riksförbundet har det senaste året på olika sätt lyft fram att svenskt bistånd inte når minoriteterna.

På söndag presenteras projektet för första gången för allmänheten genom öppet hus i Assyriska föreningen i Södertälje mellan kl: 15:00-16:30. Då presenteras projektet och projektledningen under trevliga former med fika och mingel.