Det är journalisten Gabriel Afram, som bland annat är upphovsman till mastodontverket Assyrisk-Svensk Ordbok, som nu i bokform har tagit sig an ordspråk samt kortfattade och uttrycksfyllt formulerad tankar.

Den nya boken, Ordspråk & Aforismer, omfattar ett brett fält av samlade visdomsord från hela världen. Resan av bevingade ord startar redan hos den babylonske storkungen Hammurabi (1792-1750 f.Kr), och går sen via den assyriska filosofen Ahiqar (ca 700 f.Kr.) och den grekiske motsvarigheten Sokrates (ca 470 f.Kr- 399 f.Kr) fram till klokheter myntade i den tid vi nu lever i.

Boken, som är skriven både på assyriska och svenska, behandlar även kända assyriska ordspråk och visdomsord som ibland felaktigt tillskrivs andra kulturer. 

– Eftersom assyriska ordspråk inte finns översatta till svenska har jag sett det som nödvändigt att samla och översätta en del av våra visdomsord till svenska, inte minst för våra ungdomar som växer här i landet, skriver författaren själv i bokens förord.

[FOTNOT: Gabriel Aframs bok Ordspråk & Aforismer lanseras i Assyriska Turabdinföreningen i Jönköping den 24 april 2010 kl 15:00 och i Assyriska föreningen i Västra Frölunda den 25 april 2010 kl 13:00.]

Artikeln uppdaterades 2010-04-20.