Den ortodoxa organisationen ”Inter-Parliamentary Assembly on Orthodoxy” (IAO) fattade under sitt 18:e årsmöte beslut om att erkänna folkmorden mot assyrier, greker och armenier under början av 1900-talet.

En för många assyrier tidigare okänd organisation som samlar ortodoxa parlamentsledamöter från 28 länder har beslutat att sälla sig till den ökande skaran av parlament och organisationer som erkänner och fördömer folkmorden som begicks mot assyrier, greker och armenier. 

Inter-parliamentary Assembly on Orthodoxy bildades på grekiskt inititativ 1994 för att bevaka den ortodoxa trosinriktningens intressen i Europa. Idag är I.A.O en internationell organisation med medlemmar i olika världsdelar.

Under sitt 18:e årsmöte mellan 21-24 juni i år fattade organisationen beslut om erkännandet med bland annat följande ord: 

”We condemn the fact that until present, Turkey refuses to recognize the Genocide perpetrated against the indigenous Christians of the Ottoman Empire – Armenians, Greeks and Assyrians, as well as all acts of destruction of their historic-cultural heritage.”  

För mer information om I.A.O besök: www.eiao.org