Den assyriske nationalikonen Naum Faik Palaks texter utkommer snart i ett samlingsverk.

Trots att Naum Palaks gärning som intellektuell, författare, publicist och förgrundsfigur i den tidiga assyriska rörelsen har hyllats i decennier, har många av hans verk varit otillgängliga.

I ett samlingsverk som beräknas komma ut senare i år via Nineveh Press får vi för första gången bekanta oss med i stort sett alla hans texter. Redaktören Thomas Beth-Avdalla har under flera år samlat Palaks texter.

”Denna volym är unik då den presenterar nästan alla Palaks artiklar, brev och dikter […] och från andra källor såsom handskrivna dokument, böcker och andra periodiska skrifter.”, skriver redaktören om den kommande boken.

”Naum Palak – A Pioneer of Assyrian Nationalism” beräknas komma ut under maj 2021 och vara helt på assyriska.