Svenska Kommittéen för assyrier (SKA), arrangerar i samarbete med ABF en paneldebatt för att uppmärksamma makthavare på assyriernas och andra kristnas situation i Syrien.

Svenska Kommittén för Assyrier (SKA), nöjer sig inte med att endast följa medierapporteringen och höra lösa diskussioner på sina håll. Organisationen vill nu agera för att väcka uppmärksamhet och förhoppningsvis få den svenska massmedian, svenska politiker och den svenska allmänheten intresserade för vad som håller på och händer de kristna i Syrien.

-Det är bra att så många talar om situationen i Syrien. Men vi tycker att det måste göras något konkret och radikalt för att få stopp på det snäva läget för den kristna befolkningen i Syrien. Ett inbördeskrig drabbar självfallet hela befolkningen i landet men det finns alltid de som drabbas mer än andra. I det här fallet är det de kristna som drabbas värst då de alltid hamnar mellan olika eldar. Om man tar den assyriska minoriteten i Syrien som exempel så befinner sig gruppen i en mycket besvärlig och knepig situation. Man vet varken in eller ut då det i slutändan kan slå fel vilken sida man än väljer att stödja. Det som håller på och händer i Syrien liknar en upprepning av det som hände och fortfarande händer assyrierna i Irak. De rapporter vi får från säkra håll tyder på att varenda assyrisk familj är beredda att fly landet om de bara kan få fram de enorma summorna som människosmugglarna kräver, säger Fehmi Barkarmo, vice ordförande i SKA.

På fråga om vad de tror att de ska åstadkomma svarar Barkarmo så här: ”Tyvärr har vi inget recept i handen som en lösning på problemet. Men vi måste agera och visa att vi inte finner oss i det som håller på och händer med våra bröder och systrar där nere. Läget är helt klart alarmerande. Om man dessutom tänker långsiktigt ur nationellt perspektiv så är det som händer nu den värsta katastrofen som kan hända för våra politiska organisationers framtida ambitioner. Om ingenting görs idag och omedelbart riskerar Mellanöstern att tömmas på sin kristna befolkning inom loppat av några år bara. Det minsta vi kan göra är att skapa debatt och diskussioner, skriva till svenska politiker och uppmana dem att ta upp frågan i politiska organ, skriva insändarartiklar till svenska tidningar, jaa, kanske till och med en och annan fredlig aktion som väcker uppmärksamhet. Att samla pengar och annan hjälpmedel som stöd åt de drabbade är alltid bra men vi uppnår aldrig en långsiktig lösning om vi inte lyckas få med oss västvärldens politiker med oss. Det är i detta syfte som SKA anordnar en paneldebatt i samarbete med ABF Stockholm.”

Fakta om paneldebatten:

Tid: måndagen den 3 december 2012 kl. 18.00-20.00

Pats: ABF Huset, Sveavägen 41 i Stockholm

Medverkande i panelen:

Anders Q Björkman, biträdande kulturchef SvD

Per Jönsson, Utrikespolitiska Institutet

Fredrik Malm, Folkpartiet

Viola  Furubjelke, Broderskapsrörelsen, fd. ambassadör i Syrien och Libanon

Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges Kristnas Råd.

Moderator: Olle Westberg, rektor Botkyrka Folkhögskola