Ett efter ett väljer nu partierna i Sveriges riksdag att erkänna Seyfo som ett folkmord. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har redan gjort det. Nu uppmanar ledande moderater i Norrköping sitt parti att göra detsamma.

Det är i ett öppet brev ställt till statsminister Fredrik Reinfeldt och den moderata riksdagsgruppen som oppositionsråden Jörgen Rundgren och Fredrik Bergqvist, ordföranden i södra M-föreningen i Norrköping Said Nison och Marianne Wiegert konstaterar att det är hög tid för Sverige att erkänna Seyfo – folkmordet i Turkiet 1915 på assyrier, armenier, och pontiska greker.

– De olika minoritetsfolken i Turkiet måste få upprättelse, menar personerna bakom brevet som också konstaterar att de kristna som lever i sydöstra Turkiet än idag utsätts för förföljelser.

Den moderata riksdagsgruppen uppmanas i skrivelsen erkänna Seyfo som folkmord genom den riksdagsmotion (2009/10: U238) om ämnet som ligger på riksdagens bord och troligen kommer att behandlas under våren 2010. Motionens kärna är att riksdagen ska tillkännage för regeringen som sin mening att Sverige erkänner Seyfo som folkmord.

– Vi uppmanar nu er i den moderata riksdagsgruppen att verka för att Sverige ska erkänna dessa folkmord i Turkiet, avslutar brevskrivarna sin uppmaning.