I ett utskick från Dawronoye-gruppen till flera assyriska föreningar påstår gruppen att man delat ut 80 ton mat och fyratusen filtar till behövande i Syrien. I utskicket ber man föreningarna om pengar. Samtidigt har den kontroversiella gruppen inte kunnat svara på frågor om den påstådda hjälpen.

Den skandalomsusade Dawronoye-gruppen uppmärksammas återigen för sina tvivelaktiga påståenden och metoder. I ett utskick från ”Stiftelsen Suryoyo media” med avsändaradress Viksängsvägen 15 i Södertälje (Samma adress som Suroyo-TV) ber man föreningar anslutna till Assyriska Riksförbundet i Sverige om pengar.

I foldern som Dawronoye-gruppen skickade ut under mars månad påstår gruppen att de har delat ut 80 ton mat år 2013 och fyratusen vinterfiltar år 2012 till behövande assyrier i Syrien. 

För att få klarhet i dessa påståenden har tidningen Hujådå skickat brev och mejl till dawronoye-gruppen där man har bett om fakta som kan visa var maten och filtarna har samlats eller köpts in och var i Syrien de har delats ut. Trots att Hujådås frågor skickades till gruppen för över en månad sedan har inget svar kommit.

– Om de inte har något att dölja så borde de rimligtvis ha svarat på våra frågor. Det här förfarandet styrker tyvärr våra erfarenheter av denna gruppering som en oseriös sammanslutning som livnär sig på att lura personer och organisationer som inte har koll på vilka de är. De utnyttjar både folks välvilja här i Sverige och de stackars assyrier som verkligen behöver hjälp i Syrien, säger Riksförbundets vice ordförande Tony Meshko. 

Dawronoye-gruppen är en samlingsbenämning på en och samma gruppering som agerar under olika organisationsnamn runtom i världen. Bland de organisationer som gruppen kontrollerar ingår Suroyo-TV, European Syriac Union (ESU), Stiftelsen Suryoyo Media, Syriac Union Party (SUP), Syrianska-assyriska riksförbundet, Mawtbo Umthoyo d Bethnahrin (MUB) tidigare Gabo d Hirutho d Bethnahrin (GHB), Syriac National Council of Syria med flera.  

Gruppens kontroversiella metoder har väckt frågetecken och fördömanden bland annat av Assyriska Riksförbundet i Sverige som har varnat sina medlemmar för Dawronoye-gruppen som använder tvivelaktiga metoder och vilseledande propaganda i sitt arbete.

Den slutna gruppen står anklagad för att ha förfalskat ARS namn i ett dokument som man lämnat in till turkiska myndigheter år 2012.      

Assyriska Riksförbundet är inte den enda organisationen som uttalat sig om Dawronoye-gruppen. Marwan Shukro, ordförande för skyddsenheterna i Qamishly kända som Sutoro, talade i ett inslag i Assyria TV om att Dawronoye-gruppen har utnyttjat organisationen Sutoro:s namn i syfte att samla in pengar från assyrier i väst och genom sitt agerande försvagat assyriernas försvar i staden. Även ledaren för Assyrian Democratic Party i Khabour-området i Syrien har i en intervju i Assyria TV anklagat Dawronoye-gruppen för att aktivt underminera assyriernas rättigheter i Syrien.