Ett nyligen upptäckt wikileaks dokument visar att patriarken för den assyrisk katolska kyrkan i sina samtal med amerikanska diplomater inte arbetade för en enad kristen front i Irak utan bidrog snarare till att assyrierna förblev delade utmed kyrkotillhörighet.

Hujådå publicerade ett inlägg för några dagar sedan av journalisten Dikran Ego i vilket han blottlägger uppgifter som framkommit i wikileaks dokument om den assyrisk ortodoxe patriarken. Nu har den USA-baserade organisationen Assyrians for justice tagit fram diplomatrapporter via wikileaks som avslöjar den kaldeiska kyrkans överhuvud. 

I de amerikanska diplomatrapporterna framgår det att patriark Delly för det första inte har någon som helst tanke på enighet mellan de olika kyrkotillhörigheterna. Han talar endast om ”the Chaldean community”. Till och med när han talar om assyrier i USA så nämner han bara de kolonier som domineras av katolska assyrier, alltså kaldéer. 

Uppgifterna framkommer i två rapporter, en från 2005 och en från 2006. I båda rapporterna understryker Delly för de amerikanska diplomaterna att han anser att ”den kristna representationen i det irakiska parlamentet inte representerar kaldeiska intressen”. 

I originaltext: 

While he acknowledged the presence of Christian representatives in the new parliament, he said that these Christians largely belonged to the Assyrian Church and/or do not represent the Chaldean community interests.  (NOTE: While the Assyrian and Chaldean Churches are historically linked, only the latter is in communion with the Roman Catholic Church.) 

Delly syftar här främst på Assyriska Demokratiska Rörelsen (Zowaa) som hade vunnit majoriteten av de parlamentsplatser som var reserverade för ”de kristna”. Lägg märke till diplomatens egen notering inom parentes där han klargör kopplingen mellan österns assyriska kyrka och den assyriska katolska. 

Att Assyriska Demokratiska rörelsen sedan tidigare fört en inkluderande linje och använt sig av trippelbenämningen Assyrian/Chaldean/Syriac var uppenbarligen inte tillräckligt för patriarken. Än värre är att Delly å ena sidan klagar på obefintlig representation för hans kyrkomedlemmar och å andra sidan erkänner att det inte finns några kaldéer som skulle vara intresserade av att delta i politiken.

Patriark Delly har alltså fört en separatistisk linje och förhindrat en livsviktig enighet bland alla assyriska kyrkotillhörigheter i Irak. Detta samtidigt som han högljutt jämrat sig i irakisk och internationell media över dödandet och fördrivningen av de kristna från Irak. 

Läs diplomatrapporterna nedan