Den östassyriska kyrkans patriark avled på torsdagen 80 år gammal.

Mar Dinkha IV, som var den östassyriska kyrkans 111:e patriark, avled på torsdagen på ett sjukhus i Minnesota. Han hade varit patriark i hela 39 år, sedan år 1976.

Han föddes i Irak år 1935 och blev prästvigd år 1957. Fem år senare blev han biskop. Som patriark byggde han upp kyrkan som var i en svår situation efter att hans företrädare blev mördad. Han uppskattades för sin vänliga faderliga framtoning. Han förbättrade kyrkans relationer till andra kyrkosamfund. Den 11 november 1994 undertecknade han tillsammans med påven Johannes Paulus II ett gemensamt uttalande om kristologin vilket gjorde slut på en urgammal teologisk tvist.

Mar Dinkha var en assyrisk patriot som redan år 2008 föreslog att assyrierna på Nineveslätten skulle få lokalt självstyre.

Begravningen kommer att hållas den 7 april i Chicago, där patriarken residerar sedan år 1940. Tills en efterträdare har utsetts fungerar Mar Aprim Mokeen, biskop av Indien, som ställföreträdande patriark.

Assyriska Riksförbundet i Sverige framför sina kondoleanser till patriarkens anhöriga och till alla medlemmar av den östassyriska kyrkan.