Journalisten Augin Kurt Haninkes faktabok om hur assyriska kyrkoledare har motarbetat assyrisk identitet är nu utgiven på engelska. Den är uppdaterad och ännu mer innehållsrik eftersom nytt källmaterial blev tillgängligt efter den svenska utgåvan, säger författaren.

Tigris Press utgav 2015 Augin Kurt Haninkes forskningsstudie Patriark Shakers arvtagare, som blev väl mottagen av läsekretsen i Sverige. Nu har dess engelska version just kommit ut på Nineveh Press och distribueras on-demand. Författaren behärskar flera språk och har därför kunnat gå igenom originellt källmaterial ur såväl assyriska som utländska arkiv. Han har genom sin djupa insikt i ämnet och 40 års engagemang i assyriska rörelsen lyckats presentera en unik studie. Aldrig tidigare har någon presenterat en faktabok av denna kaliber som ger en helhetsbild av hur assyriska kyrkoledare, ofta genom samarbete med fientliga regimer i Mellanöstern, har bekämpat nationell assyrisk identitet under de senaste hundra åren.

Hittills har boken bara funnits på svenska. Därför har internationella recensioner inte varit möjliga. Men i Finland har docent Teuvo Laitila vid Östra Finlands universitet läst den på svenska. Han är specialiserad på ortodox kristendom. I en recension i Teologisk Tidskrift/Teologinen Aikakauskirja, som är Finlands största vetenskapliga teologiska tidskrift, skriver Laitila bland annat följande:

”Det är uppenbart att Patriark Shakers arvtagare bygger på en grundlig bakgrundsanalys och att Haninke känner sitt ämne bättre än en vanlig akademisk forskare känner sitt. Boken erbjuder intressant läsning även för icke-assyrier. Förutom att den ökar allmänbildningen, handlar den om ett universellt ämne; nationell identitet. Liknande frågeställningar som de som möter assyrierna möter också palestinier, kopter, samer och andra folk. Haninkes bok kan rekommenderas till var och en som funderar över interaktionen mellan religion, politik och nationalism eller som vill fördjupa sig i kyrko- och nationalpolitik både historiskt och i nutid bland kristna i Mellanöstern och deras diaspora.”

Till Hujådå säger Augin Kurt Haninke att den som har läst boken på svenska behöver läsa den engelska versionen också, eftersom den innehåller så mycket nytt material som är läsvärt. Till exempel har kapitlet om striden mellan patriark Afrem Barsom och publicisten Farid Nozha utökats med mycket information ur tidskriften Asiria (Hdonoyutho Suryoyto) som Nozha gav ut under åren 1934-1969 och Hanna Abdelkes bok as-Sawt as-Suryani (1951). Den senare beskriver hur den självlärde Hanna Abdelke i början av boken riktar hård kritik mot Farid Nozha och beskyller honom för orättfärdig kritik mot kyrkans ledning. Några år senare har Abdelke blivit varse patriarkens och vissa biskopars maktmissbruk och börjar skriva ett öppet brev till patriark Afrem Barsom med skoningslös kritik. Han beskyller patriarken för dåligt ledarskap och en fientlig inställning till patriotiska assyriska intellektuella som Farid Nozha. Abdelke tillägger att patriarkens höga bildningsnivå och litterära verksamhet inte per automatik innebär goda ledaregenskaper. Det intressanta är att Farid Nozha gav ut boken as-Sawt as-Suryani i sitt eget tryckeri i Buenos Aires och inkluderade alla kritiska brev som Hanna Abdelke hade skickat till honom. Det tyder på en journalistisk integritet, säger Augin Kurt Haninke, som anser att det är viktigt att vi skriver vår egen moderna historia med kritiska ögon. Om man inte känner till misstagen i det förgångna, kan man inte heller lära av dem, tillägger han.

Augin Kurt Haninke: The Heirs of Patriarch Shaker, 362 s.
Publicerad av: Nineveh Press
Språk: Engelska
Pris: 24,99 US Dollar + porto
Beställning görs här.