Nu i slutskedet av valrörelse kommer Hujada.com att publicera intervjuer med ledamöter i Sveriges riksdag som bidrog extra till det historiska erkännandet av Folkmordet 1915. Första kvinna ut är Agneta Berliner, folkpartisten från Västerås som vågade stå emot partitrycket och ta ställning för folkmordets offer.

Vad har du för bakgrund? 

– Jag har arbetat i privat näringsliv hela mitt liv innan jag kom in i riksdagen 2006. Projektledare/VD för reklambyråer. Är gift och har 3 barn.

Varför du valde att engagera dig politiskt?

– Jag ville bidra till att skolan blev bättre.

Hur kommer det sig att du valde just det parti du är verksam inom?

– Folkpartiets ideologi, liberalismen, som har respekten för den enskilda människan som grund.

– Varje enskild människas frihet och rätt att själv forma sitt liv. Att ha makten över sin egen vardag och ett eget ansvar. Kombinerat med solidaritet med andra människors välbefinnande och insikten om att vi har ett ansvar för dem som har det svårt. Liberaler har alltid stått upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Och aldrig lockats av förtryckarideologier. Liberaler tror på kunskap. Och liberaler har alltid en framtidstro. Liberaler tror på kraften i människor.

Vilka är dina hjärtefrågor?

– Skolan. Barnen. Småföretagandet. Jämställdheten. Mänskliga rättigheter.

Du var med vid den historiska omröstningen där riksdagen erkände  
Folkmordet 1915 och din röst var betydelsefull, kan du berätta lite om  
det?


– Sveriges Riksdag ska varken pröva juridiskt eller döma. När det gäller Folkmordet 1915/Seyfo har ledande forskare inom historia och internationell rätt tidigare kommit fram till att övergreppen mot kristna minoriteter i det Osmanska riket utgör folkmord enligt de kriterier som FN har ställt upp.

– Det Riksdagen gjorde 11 mars var att erkänna att Folkmordet har ägt rum.

– Ett folkmord är ett brott mot mänskligheten och kan inte ses som enbart en historisk händelse. Förnekande är det sista steget i ett folkmord – och förnekandet bereder vägen för nutida och framtida förtryck. Därför är det viktigt med officiella erkännanden. Att glömma begångna misstag är en väg mot att upprepa dem. Det gjorda kan aldrig göras ogjort – men vi kan erkänna det. Vi kan minnas. Vi kan berätta. Vi kan undervisa om det. För att det inte ska upprepas.

– Dagens politiker i Turkiet har ingen skuld i det som hände 1915. Men de har ett ansvar för att inte förneka det som hände. För genom förnekandet av Folkmordet förnekar man även det lidande som massmorden, deportationerna och utplånandet orsakade. Man förnekar den smärta som Folkmordet 1915 fortfarande orsakar offrens barn och barnbarn. Och förnekandet bäddar för nutida och framtida förtryck.

– Det finns också ett tydligt samband mellan erkännande och försoning. 
Utan erkännande är vägen till försoning svår. Ett erkännande av folkmordet innebär en upprättelse för ättlingarna till de armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontier som blev förföljda, fördrivna och mördade. Ett erkännande är ett steg i försoningsprocessen.

– Sveriges strävanden att hjälpa Turkiet in i EU får inte göra Folkmordet 1915/ Seyfo till politisk icke-fråga. Folkmordsfrågan kan ses som ett lackmustest på demokratin i Turkiet. Reaktionerna på det svenska riksdagsbeslutet visar att Turkiet har lång väg kvar. Men att Sveriges Riksdag står bakom ett erkännande kan förhoppningsvis på sikt leda till reflektion hos de turkiska ledarna.

– Jag är glad över att Sveriges folkvalda representanter har erkänt Folkmordet 1915.

– Jag har skrivit flera bloggar om mitt ställningstagande.

Varför ska man rösta på dig i personvalet?

– Om man vill ha en riksdagsledamot som tar strid för utsatta barn och för dem som inte själv har en stark röst, då ska man kryssa mig.

– Om man vill ha en liberal som driver konkreta förslag som underlättar för småföretagare, då ska man kryssa mig.

– Om man tycker att det är viktigt med en skola med fokus på kunskap och arbetsro, då ska man kryssa mig.

– Jag ser inte riksdagsuppdraget som ett arbete utan som ett stort förtroende att ödmjukt och målmedvetet företräda medborgarna.


FAKTA AGNETA BERLINER (FP)
______________________________________________

Namn:
  Agneta Berliner
Parti:  Folkpartiet liberalerna (FP)
Bor: Västerås/Västmanland
Uppdrag i riksdagen: Skatteutskottet
Aktuell kandidatplats: nr 1 på riksdagslistani Västmanland
Hemsidor: www.berliner.nu och www.folkpartiet.se/berliner