Nu i slutskedet av valrörelse kommer Hujada.com att publicera intervjuer med ledamöter i Sveriges riksdag som bidrog extra till det historiska erkännandet av Folkmordet 1915. Härnäst intervjuas göteborgsbon Hans Linde som många minns från hans aktiva engagemang när folkmordsfrågan debatterades i riksdagens kammare.

Vad har du för bakgrund?

– Jag växte upp på en bondgård i Skåne. 2000 flyttade jag till Göteborg och har där studerat bland annat statsvetenskap. När jag blev invald i riksdagen 2006 hade jag jobbat i fyra år som behandlingsassistent med barn och ungdomar. 

Varför du valde att engagera dig politiskt?

– Jag blev politisk aktiv 1995 när jag gick på gymnasiet i Trelleborg. I Trelleborg fanns en stark nynazistisk grupp som hotade invandrade och alla som uppfattandes som ”annorlunda”. Det blev väldigt uppenbart för mig att man inte kan bekämpa nynazism och rasism ensam, då behöver man gå ihop med andra. Därför gick jag med i Ung Vänster, Vänsterpartiets ungdomsförbund. 

Av samma anledning har jag fortsatt arbeta i Vänsterpartiet. Jag ser fortfarande orättvisor i min vardag som arbetslöshet, bostadsbrist och rasism som jag vill bekämpa tillsammans med andra.

Hur kommer det sig att du valde just det parti du är verksam inom?

– För mig var valet enkelt, hemma i Trelleborg var Vänsterpartiet det parti som inte bara pratade om rasism utan också gick ut på gator och torg för att arrangera demonstrationer, dela flygblad och skapa opinion mot de främlingsfientliga grupperna. Jag är väldigt stolt över att vara vänsterpartist, för jag vet att mitt parti är den tydligaste rösten för rättvisa, jämställdhet och internationell solidaritet i svensk politik idag.

Vilka är dina hjärtefrågor?

– Jag brinner självklart för de internationella frågor. Kampen mot orättvisor varken slutar eller börjar vid Sveriges gränser för mig. Att till exempel arbeta för ett erkännande av folkmordet och mot avvisningar till Irak har därför varit en självklar del av mitt politiska arbete.

Ungdomsarbetslösheten är också en hjärtefråga. Jag har själv gått arbetslös i flera omgångar innan jag kom in i riksdagen och jag vet hur tufft det är att inte känna sig behövd i samhället. 

Du var med och undertecknade folkmordsmotionen och var även med vid den historiska omröstningen där folkmordet 1915 erkändes, kan du berätta lite om det?

– Jag har under mina fyra år i riksdagen haft förmånen att träffa många assyrier, syrianer, kaldéer, pontier och armenier. I samtalen med dem har insikten vuxit fram om varför Sverige borde erkänna folkmordet 1915. För många är folkmordet fortfarande ett levande trauma och ett öppet sår. 

Som riksdagsledamot representerar jag hela svenska folket, oavsett var i världen man har sitt ursprung, och det är därför min plikt att arbeta för att offren för folkmordet 1915 och deras ättlingar ska möjlighet att läka det öppna sår som folkmordet är. Det kan bara ske genom att offren och deras ättlingar får upprättelse, att vi erkänner det lidande som folkmordet skapade och att vi kallar saker och ting vi dess rätta namn.

Att riksdagen röstade ja till den motion som bland annat jag undertecknat om ett erkännande av folkmordet 1915 på armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontier var min största politiska framgång under mandatperioden. Men framförallt var det en framgång för offren för folkmordet och deras ättlingar. Riksdagens beslut hade aldrig varit möjligt utan ett mångårigt och aktivt arbete av de olika föreningarna och en lång rad modiga personer.

Reaktionen från många av offrens ättlingar har varit överväldigande och jag är djupt tacksam för alla blommor, brev, telefonsamtal med mera. Det har varit en ära att få vara med i den process som ledde till att folkmordet erkändes i riksdagen. 

Varför ska man rösta på dig i personvalet?

– Jag tycker man ska fråga sig vem som har trovärdighet i arbetet för att erkänna folkmordet 1915. Allt för många politiker har lovat att arbeta för ett erkännande i valrörelser när man vill ha assyriers, syrianers och kaldéers röster, men sen svikit sina löften när det blivit dags att rösta i riksdagen.

Jag har stor respekt för de borgerliga ledamöter som röstade för ett erkännande, men man måste vara medveten om att en röst på Kristdemokraterna eller Folkpartiet är en röst på Carl Bildt som svensk utrikesminister. Vill man ha en utrikesminister som inte ursäktar riksdagens beslut, utan står upp för ett erkännande måste vi byta regering. 

Vänsterpartiet har som parti drivit frågan om ett erkännande i mer än tio år. Man kan rösta på vilken vänsterpartist som helst och känna sig trygg att den personen kommer stå upp för ett erkännande i Riksdagen.

FAKTAHANS LINDE (V)_____________________________________

Namn:
  Hans Linde
Parti:  Vänsterpartiet
Bor: Göteborg
Uppdrag i riksdagen: Ledamot av Utrikesutskottet, ersättare i EU-nämnden
Aktuell kandidatplats: Första namn på Vänsterpartiets riksdagslista i Göteborg
Hemsida: www.hanslinde.v-blog.se

_____________________________________

Namn:
  Hans Linde
Parti:  Vänsterpartiet
Bor: Göteborg
Uppdrag i riksdagen: Ledamot av Utrikesutskottet, ersättare i EU-nämnden
Aktuell kandidatplats: Första namn på Vänsterpartiets riksdagslista i Göteborg
Hemsida: www.hanslinde.v-blog.se