Nu i slutskedet av valrörelse kommer Hujada.com att publicera intervjuer med ledamöter i Sveriges riksdag som bidrog extra till det historiska erkännandet av Folkmordet 1915. Nu har turen att svara på frågor kommit till stockholmaren Lars Ohly, vänsterpartiets ledare och undertecknare av folkmordsmotionen som banade vägen för erkännandet.

Vad har du för bakgrund?

Jag jobbade som spärrvakt, tågvakt och sedan som tågmästare på SJ i arton år innan jag fick tjänstledigt för att ägna mig åt politik på heltid.

Varför du valde att engagera dig politiskt?

Precis som för många andra i min generation var det den internationella solidariteten med anti-apartheidrörelsen i Sydafrika och kampen mot USA:s krig i Vietnam som väckte mitt intresse.

Hur kommer det sig att du valde just det parti du är verksam inom?

Jag valde Vänsterpartiet för att partiet tydligt tog ställning i kampen mot orättvisor både i Sverige och i världen.

Vilka är dina hjärtefrågor?

Rättvisa är min hjärtefråga. Jag är orolig över de växande klyftorna i Sverige. Ökade klyftor är dåligt för alla eftersom de för med sig ett hårdare samhälle. Vi måste fördela samhällets resurser mer rättvist. Då kan vi skapa världens bästa välfärd, utan privata vinster.

Du var med och undertecknade folkmordsmotionen och var även med vid
den historiska omröstningen där folkmordet 1915 erkändes, kan du
berätta lite om det?

Det var ett historiskt beslut som jag är mycket stolt att ha varit med om 
att driva fram och genomföra. Alla folk måste ha rätten till sin historia 
för att kunna gå vidare. Att dölja de brott och övergrepp som gjorts mot 
assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker är att dölja sanningen.

Varför ska man rösta på dig i personvalet?

Man bör rösta på Vänsterpartiet, eftersom hela vårt parti står upp för 
samma politik. Det är inte viktigt att kryssa mej eller någon annan, utan 
det viktiga är att Vänsterpartiet får ett starkt stöd.

FAKTALARS OHLY (V)
____________________________________________________

Namn:
  Lars Ohly 
Parti:  Vänsterpartiet
Bor: Liljeholmen, Stockholm
Uppdrag i riksdagen: Riksdagsledamot och partiordförande
Aktuell kandidatplats: Nummer ett på Vänsterpartiets riksdagslista för Stockholms län.
Hemsida:Hemsida hos Vänsterpartiet