Med anledning av mordet på Fuat Deniz har Assyriska Riksförbundet, Assyriska Kvinnoförbundet och Assyriska Ungdomsförbundet författat ett pressmeddelande som går att läsa i sin helhet nedan.

Chocken och bestörtningen över mordet på forskaren och universitetsläraren Fuat Deniz är stor. Attacken och mordet på Fuat är en attack på vårt öppna samhälle och måste utredas grundligt. Detta våld är ett hot mot säkerheten och demokratin i det svenska samhället och måste förhindras. Vår förhoppning är att polisen och SÄPO sätter in alla nödvändiga insatser för att få gärningsmannen gripen. 
 
Fuats forskning kring sociala transformationer i assyriernas nya hemland, Sverige, har givit oss verktyg och insikter för att kunna förstå hur vi människor fungerar och förhåller oss till våra olika identiteter. Genom sina akademiska framgångar kom Fuat att bli en förebild för många assyriska ungdomar i Sverige men även för många andra. Han har genom sina artiklar, böcker och föreläsningar berört många och gjort intryck på assyrierna och den akademiska världen i stort. Hans imponerande avhandling om assyrierna ”En minoritets odyssé” har haft en stor påverkan och kommer att förbli en stor tillgång för oss alla. 

Som aktiv samhällsdebattör belyste han bland annat sitt folks situation i olika delar av världen och på fredag skulle han delta i en internationell konferens kring assyrierna och folkmordet Seyfo. Genom sitt engagemang ville han uppmärksamma samhället på hur det är att leva i två kulturer. Trots hans bortgång kommer hans röst inte att tystas för det han så generöst delade med sig till oss kommer att föras vidare till andra.

Han har lämnat ett stort tomrum efter sig bland anhöriga, vänner och kollegor. Han var likt ett ljus som ständigt lyste men på ett brutalt och oförlåtligt sätt plötsligt släcktes. Det finns inga ord som beskriver denna stora sorg och våra tankar går till hans familj och anhöriga.


Assyriska Riksförbundet i Sverige
Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige
Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige