På söndag demonstrerar assyrier i Södertälje sitt missnöje mot turkiska statens planer att konfiskera marken som omgärdar S:t Gabriel klostret. Detta har även engagerat Södertäljepolitiker, över partigränserna, som tänker åka till Midyat för att övervaka rättegången på plats.

Riksdagsledamöterna Mats Pertoft (mp) och Yilmaz Kerimo (s) har bestämt sig för att åka till Midyat, sydöstra Turkiet, för att övervaka rättegången som handlar om att den turkiska staten konfiskerat landområden som tillhör S:t Gabriel-klostret. Rättegången hålls torsdagen den 19 december.

Under sin vistelse kommer politikerna att träffa guvernören i Mardin och andra politiska företrädare för att framföra sin ståndpunkt om att det är fel av Turkiet att inte ge klostret tillbaka äganderätten till markerna. Båda är ense om att konfiskeringen är ett brott mot assyriernas mänskliga rättigheter.

– Konfiskeringen står i strid mot alla internationella åtaganden och konventioner som Turkiet har förbundit sig att följa. EU måste i medlemskapsförhandlingarna med Turkiet ännu tydligare än hittills markera att Turkiet måste skydda sina minoriteter, säger Yilmaz Kerimo.

– Som Miljöpartist och Södertäljebo är jag djupt engagerad i frågor som handlar om mänskliga rättigheter och särskilt i det assyrisk/syrianska folkgruppens frågor. Det är viktigt att sätta press på Turkiet att respektera den kristna minoritetens mänskliga rättigheter. Det är ett julbudskap i sig, säger Mats Pertoft.

Kerimo meddelar också att man fått information om att den svenska ambassaden i Ankara kommer att följa rättegången noggrant.

– Vi vill göra det tydligt för Turkiet att den lilla skaran assyrier/syrianer som finns kvar i Midyat inte är ensamma, utan har starkt stöd från Sverige, säger Yilmaz Kerimo.

Även utrikesminister Carl Bildt har, efter påtryckningar av flera politiker däribland Kerimo, Lennart Sacrédeus och Annelie Enochson fått ge sin sin på saken. I ett svar till dessa skriver Bildt:

”De fortsatta oklarheterna kring den rättsliga processen om marken kring Mor Gabriel-klostret bekymrar. Frågan följs fortsatt mycket noggrant av EU-kretsen i Turkiet. Kommissionen bevakade t.ex. rättegången den 19 november. Sveriges ambassad kommer att verka för att fallet ytter­ligare uppmärksammas, bl.a. med stöd av EU:s riktlinjer beträffande försvarare av mänskliga rättigheter.”

Tre byar runtomkring S:t Gabriel Klostret i Midyat gör anspråk på landområden som har tillhört klostrets stiftelse sedan hundratals år tillbaka. Trots att klostret har dokument som bevisar dess äganderätt, godkänner inte myndigheterna dessa.