Efter årtionden av negativ utveckling ökar hoppet för denna del av Assyrien.

Efter årtionden av bakslag och tillbakagång för assyrierna i denna del av Assyrien har utvecklingen vänt de senaste åren. Flera faktorer pekar på att det finns en framtid för assyrierna i Turabdin.

Den assyriska turismen till området har ökat för varje sommar, en turism som hjälper till att stärka den lokala ekonomin. En annan faktor är att fler assyriska barn föds runtom i byarna och hjälper till att öka antalet assyrier sakta men säkert. I fjol föddes för första gången på decennier fler barn i byarna än i huvudorten Midyat. Företagsamheten är en annan positiv aspekt då antalet assyrier som har startat företag i området har ökat. Assyriska vinmakare, hotell, byggfirmor och jordbruk har sprungit upp. Det senaste årtiondet har även inneburit att fler assyrier från diasporan har renoverat eller byggt nytt i sina hembyar för att spendera delar av året i Assyrien och en del har valt att återvända helt.

Fotbollsturnering i Turabdin.

Allt är dock inte frid och fröjd. Olika händelser visar att hoten finns där och kan skada den positiva utvecklingen. Misstänkt anlagda bränder i assyriska områden under somrarna har skapat stor skada de senaste åren. Överfall som i fallet med det äldre assyriska paret Diril och utpressning från kurdiska PKK-terrorister som i fallet med fader Aho skapar oro. Svårigheter att återta mark ockuperad av kurdiska klaner skapar friktion och hotfulla situationer.

Nybyggda villor i en assyrisk by.

Trots svårigheterna fortsätter en viss framåtanda att härska i Turabdin och särskilt i det pärlband av assyriska byar på Izloberget som driver den positiva utvecklingen.