Ett urgammalt komplex känt som Egil-slottet i Omid-provinsen (turk. Diyarbakir) kan få status som världsarv av UNESCO.

Turkiska myndigheter har ansökt om att lista ett slottsliknande komplex som härrör från den fornassyriska tiden som världskulturarv hos FN-organet UNESCO, meddelar turkiska medier.

Fornlämningen ligger i Egil-distriktet en bit norr om provinshuvudstaden Omid (Diyarbakir) i den av Turkiet ockuperade delen av Assyrien och intill Tigrisflodens dalgång.

Utgrävningar på platsen har bekräftat platsens assyriska ursprung och turkiska arkeologer uppger att de numera tror att fortet tillhörde den assyriska kungen Shalmanasar II då hans namn har hittats i kilskrift på ett flertal fynd från platsen. Enligt arkeologerna finns mycket mer att gräva ut på platsen från den fornassyriska eran och en ansökan om nya utgrävningar ligger hos turkiska kultur- och turismministeriet.

En väggrelief inhuggen i bergväggen vid det assyriska slottet i Egil.

Fortet är uthugget och vilar på en klippa som ligger strategiskt över omkringliggande dalar. Platsen användes av olika härskare under historiens gång och utgjorde en gränspost mellan det östromerska riket och dess persiska rival.

De lokala myndigheterna hoppas att en status som världskulturarv kommer att innebära ökade intäkter från turism till området.

Det assyriska slottet ligger norr om Urhoy, i den nordvästra delen av Turabdin-regionen.

Den största delen av den assyriska befolkningen i och runtom Omid (Diyarbakir) mördades under folkmordet Seyfo.