Prästen Jacob Kasselia har vid flera tillfällen vägrat döpa barn som han anser tilldelats ”fel” namn av sina föräldrar. Namnen skall, enligt prästen, vara hedniska och inte passande för medlemmar tillhörande syrisk-ortodoxa kyrkan. Dessa händelser påminner om 80-talets konfliktfyllda dagar av splittring inom den syrisk-ortodoxa kyrkan.

En familj tillhörande den syrisk-ortodoxa kyrkan i Örebro valde namnet Marduk åt sin nyfödda son. Traditionsenligt bad familjen sin präst Jacob Kasselia att registrera – rshomo – barnets namn inför dopet. Men prästen vägrade registrera pojkens namn med invändningen att namnet Marduk inte är ett kristet namn.

Familjen tvingades då att spontant bestämma sig för ett annat namn. Det fick bli Lukas. Pojken är nu inskriven som Marduk hos Skattemyndigheten, men döpt till Lukas i kyrkan.

– Prästen reagerade när han hörde namnet Marduk. Han förklarade för familjen att namnet inte bara är assyriskt, utan också ett hedniskt gudanamn från tiden före Kristus. Men vi har valt och älskar det namnet, vi tyckte att det var jobbigt att han lade sig i. För att rädda situationen valde vi att döpa vår son till Lukas, ett namn som vi kom på just då, säger Marduks mamma som vill vara anonym.

För att få klarhet i frågan om den syrisk-ortodoxa kyrkan har en allmän praxis med förbud mot namn som härstammar från tiden före Kristus, kontaktade jag patriarkatet i Damaskus. Så här säger patriarkens sekreterare biskop Philexinos Mattias Nayis:

– Syrisk-ortodoxa kyrkan har ingen praxis eller regel som förbjuder dop av barn med namn som härstammar från tiden före Kristus. Syrisk-ortodoxa kyrkans högsta organ, patriarkatet, konstaterar alltså att en sådan regel eller praxis inte existerar.

Prästen Jacob Kasselia motiverar sitt beslut att sätta sig över patriarkatets och kyrkans bestämmelser på följande sätt:

– Jag har inte vägrat acceptera det namn som familjen har valt åt sitt barn. Jag har bara påpekat att detta namn inte är kristet. Därför uppmanade jag familjen att hålla sig till kristna namn vid dopet, säger prästen Jacob Kasselia.

Faktum kvarstår dock att familjen mer eller mindre tvingades att acceptera ett namn som inte var tänkt att användas egentligen. Detta då prästen Jacob Kasselia använde sin auktoritet som kyrkoman.

Enligt uppgift är händelsen inte någon engångsföreteelse. Prästen Jacob Kasselia har vid andra tillfällen vägrat döpa barn som, enligt honom, har ”fel” namn. Så förvägrades en annan familj att döpa sin dotter till Ninorta. Även då tvingades familjen att spontant ersätta det egentliga namnet för att flickan skulle få döpas. Mörkertalet av dessa påtvungna namnändringar kan vara betydligt större.

Namnen Marduk, Lukas och Ninorta är fiktiva

Tiglath Yamo