TV-kanalen har en stadig positiv utveckling i många avseenden snart tio år sedan starten.

Många assyriska organisationer uppvisar en nedåtgående utvecklingskurva och stagnation några år efter start. Den sverigebaserade kanalen Assyria TV bryter mönstret genom att fortsätta att växa. Vad som startade som en mycket liten och begränsad verksamhet år 2011 har idag växt till en respekterad röst bland assyrier världen över. Kanalen har ritat om mediekartan inom folkgruppen och ses av många som den mest självständiga och trovärdiga tv-kanalen.

Assyria TV växer främst i antal följare och tittare. Kanalen har numera över 25 000 följare på Facebook och även många följare på Instagram, Twitter och Youtube. Om man lägger ihop antal följare i samtliga sociala medier landar totalen på runt fyrtiotusen följare. Utvecklingen är sådan att det tycks vara endast en tidsfråga innan kanalen får flest följare i sociala medier bland alla assyriska tv-kanaler. Redan idag har kanalen långt mer interaktioner i form av kommentarer och likes i sina inlägg än konkurrenterna, vilket visar på dess popularitet. Tittarstatistiken ökar även den ständigt, inte minst i dess egna app som finns för både Android och IOS.

Det blir även alltfler som stöttar kanalen ekonomiskt vilket avspeglar sig i fler månadsgivare och sponsring från företag. Det har gett redaktionen möjlighet att utveckla sitt arbete och tekniska utrustning, vilket i sin tur gjort det möjligt att effektivisera arbetsflöden och förbättra kvalitén på ljud, bild och programutformning. Det finns idag lokala redaktioner i Tyskland, Frankrike och Belgien och ansträngningar för att etablera en redaktion i Assyrien.