Assyrierna i Ryssland är få och dessutom utspridda över stora områden, något som har resulterat i en hög assimileringsgrad. Men nu ändras utsikterna till det bättre för Rysslands assyrier. hujada.com har träffat historikern Joseph Zaya från Moskva.

Joseph Zaya är assyrier och historiker bosatt i Moskva. Snart ger han ut sin bok om assyriernas historia i Ryssland och det tidigare Sovjetunionen. Han är även med i den centrala organisationen för assyrierna i Ryssland ”Moscow Regional ”Ethnic Cultural Autonomy of Assyrians” (MRIC), som är en organisation med en speciell status. I Ryssland kan bara en organisation för varje etnisk grupp få denna status och det innebär närmare relationer med regeringen bland annat. Hujada.com träffade Joseph och ställde frågor till honom under hans vistelse i Sverige.

Hur länge har assyrier levt i Ryssland?
– De flesta assyrier i Ryssland är ättlingar till de assyriska flyktingarna under första världskriget som följde med när den ryska armén retirerade tillbaka till Ryssland. Assyrierna ville slippa undan folkmordet Seyfo. Den första vågen av assyrier till Sovjetunionen ägde alltså rum under början på 1900-talet. Men vi vet att assyriska missionärer från österns apostoliska kyrka verkade i vad som senare blev Sovjetunionen redan under 1800-talet.

Hur många assyrier finns det i dagens Ryssland?
– 
Kanske fler än 20.000, men vi vet inte säkert. För många assyrier från de forna sovjetstaterna, exempelvis Armenien, lever olagligt i Ryssland. Nu när vi ser spänningar mellan Ryssland och Georgien så har många assyrier från Georgien fått problem. Ryssland vill nu skicka tillbaka dem till Georgien. Vår organisation försöker försvara dom men det är en mycket svår process. Vi vill få regeringen med på att de inte är georgier utan folk som inte har en egen stat och att de behöver mer hjälp än andra. Det finns problem med att bestämma antalet assyrier i ryssland. Det finns ett stort demografiskt gap. I Georgien och Armenien till exempel flyttar unga assyrier till Ryssland eller andra länder för att hitta jobb så i Georgien och Armenien finns det ganska många assyrier men de flesta är gamla och kan inte flytta.

Finns det någon koncentration
av assyrier någonstans i Ryssland?
– 
Jag skulle säga Moskva. Du vet, Ryssland är stort och avstånden är långa. När assyrierna först kom hit efter första världskriget så samlades assyrierna i vissa områden i Moskva och höll samman. Men mycket nytt byggdes upp under Sovjettiden så hela områden med gamla hus jämnades med marken och det byggdes nytt. Assyrierna bad myndigheterna om att bli tilldelade hus i samma områden så att de kunde fortsätta leva nära varandra som förr. Men jag har sett dokument där myndigheterna svarar att de inte ser någon anledning till att låta folk från samma etnicitet leva tillsammans. Därför lever alla utspridda idag. Traditionellt träffas vi bara under ett fåtal tillfällen på året, om det är någon fest, minnesdag, bröllop eller begravning. Men vi har en ganska stor kyrka som byggdes runt mitten av 90-talet. Det är väldigt bra att vi byggde den kyrkan då för nu är marken och husen i Moskva väldigt dyra och nu skulle det vara väldigt svårt att bygga en sådan kyrka idag. Många olika personer samlas i kyrkan, den är som en central mötesplats för oss. Och vi har en lokal under kyrkan där vi kan fira olika högtider. Men det finns ett problem, vår präst är emot att vi dricker alkohol, men assyrierna i ryssland har vant sig vid att dricka hela tiden.

I hur stor utsträckning är assyrierna i Ryssland assimilerade?
– Det är en mycket svår fråga. Problemet är att de flesta som är aktiva i den assyriska rörelsen i Ryssland är vanliga människor som inte är särskilt framgångsrika i sitt yrkesliv. Vi har många assyrier som har lyckats stort i sina liv men de vill inte ha många kontakter med sina assyriska landsmän. Det är en mycket intressant situation för det anses inte prestigefullt att arbeta för assyrierna och detta synsätt är dåligt. De framgångsrika assyrierna tänker att de inte behöver sitt folk och det är de som assimileras fortast. Som jag sa så är Ryssland ett väldigt stort land med stora avstånd. En rysk forskare har visat att för 40-50 år sedan i de ryska småstäderna, där det fanns exempelvis 20-30 assyriska familjer, så finns det inga assyrier kvar idag. Men vissa ryssar vet idag att någon i deras släkt var assyrier. Det finns inga stora religiösa skillnader mellan assyrier och ryssar, båda är ju ortodoxa, och det underlättar blandäktenskapen hos oss. Men nu har den ryska rasismen ökat mot alla som inte är etniska ryssar och de misshandlar alla som inte ser ut som ryssar, speciellt de som ser österländska ut. Det är intressant att rysk media säger att dessa personer som misshandlar folk är nationalister, för det är inte sant, de är rasister, de dödar folk, de har dödat många armenier till exempel, de har även misshandlat några assyrier. Vi har detta problem och det får givetvis assyrierna i Ryssland att inte trivas. De kanske blir mer medvetna om sin assyriska bakgrund också. På det sättet kanske rasismen kan ha en positiv roll.

Har ni någon assyrisk tidning?
– Vi har ingen assyrisk tidning i Ryssland som kommer ut regelbundet men vi har ibland folk som donerar pengar och då brukar vi få ut ett eller två nummer då och då. Men vi har nu en Internetsida och det är väldigt bra för nu kan assyrierna knytas samman. Nu kan folk som har samma intressen samlas. Efter att vi organiserade vårt Internet forum athurai.ru så kan vi se att situationen har förändrats lite. För folk kan nu skapa relationer och arbeta tillsammans. Vår ungdom får mer gemensamt. Jag tycker vi bör använda kommunikationsmöjligheterna så mycket vi kan för vi har inte en egen regering, så vi bör vara klipska nog att använda dessa möjligheter så gott det går.

Vad har du för intryck av assyrierna i Sverige?
– Jag är glad att assyrierna i Sverige har lyckats med saker och att de får andra att veta att vårt folk finns. Vi blev väldigt glada när vi hörde om Assyriska FF, om de assyriska parlamentarikerna osv. Nyheterna når oss på engelska och vi översätter dom till ryska för människorna på vår hemsida. Och jag tror att det är väldigt bra för vår nationalkänsla när vi hör vad ni i Sverige gör.

Assyriska sidor på ryska:
www.atranews.com
http://forum.athurai.ru/