Nu pekar det alltmer åt en större kursändring i den amerikanska utrikespolitiken i Mellanöstern. Kurderna fruktar att den nya politiken kommer att leda till att de överges av amerikanerna.

Sedan invasionen år 2003 har kurderna, genom den nära alliansen med USA, fått flera fördelar i Irak och en framskjuten position i politiken. Men nu sprider sig oron bland kurdiska ledare för att USA nu ska omvärdera sin allians med dem. Tydliga tecken på en amerikansk kursändring för Irak omfattar Baker-rapporten, demokraternas knappa majoritet i kongressen och det svaga stödet för George Bush. Allt fler toppdiplomater menar att USA måste förhandla med Syrien och Iran för att kunna lösa knuten i Irak. Kongressledamöter från det demokratiska partiet har redan suttit i möten med Syriens president, Bashar Al-Assad.

Om USA ändrar sin politik i Irak så har troligtvis kurderna mest att förlora. Utan sina mäktiga allierade kan kurderna bli till en lätt måltavla för Syriens, Irans och inte minst Turkiets ambitioner. De senaste veckorna har kurdiska ledare gått ut i media och fördömt i hårda ordalag Baker-rapporten, som föreslår samarbete mellan USA, Syrien och Iran.

Det är ännu svårt att sia om hur en amerikansk kursändring kommer att påverka assyrierna eller om det kommer att ha någon påverkan alls. Men med tanke på den geografiska realiteten, att kurder och assyrier idag lever tätt inpå varandra i norra Irak, kan även assyrierna få känna av eventuella oroligheter dagen då USA säger hejdå till kurderna.