I ett brev till Armeniens politiska ledning uppmanar Seyfocenter till ett armeniskt erkännande av folkmordet på assyrier. Det är andra gången assyriska grupper vänder sig till Armenien för ett erkännande.

Brevet som skickades till bland annat Armeniens president klargör vikten av ett armeniskt erkännande av det assyriska folkmordet. Brevet skickades redan den 22 november 2011 men har offentliggjorts först nu. Många assyriska organisationer och fristående personer har undertecknat brevet. 

Hujådå berättade tidigare om ett annat initiativ i fjol där assyriska grupper i ett brev till Armeniens parlament vädjade om ett erkännande av Seyfo. Signalerna från den armeniska ledningen var positiva redan efter det första brevet.