Den fjärde december hålls en demonstration utanför Vita huset i Washington för att uppmärksamma frågan om assyriernas situation i Irak. Demonstrationen ska gå under rubriken ”Assyrian Self-Administration in the Nineveh Plains”. Organisatörerna menar att hela världen måste försöka rädda assyrierna från utplåning.

Demonstrationen arrangeras av ”Christians for Assyrians of Iraq”, som utgörs av en koalition av assyrier och andra amerikanska kyrkor. I pressmeddelandet uppmanas alla att visa sitt stöd för assyrierna och för bildandet av en assyrisk region på Nineveh-slätten i norra Irak. ”Christians for Assyrians of Iraq” skriver, i sitt pressmeddelande, följande:

”Om en administrativ enhet bildas på Nineveh-slätten så kommer den stora strömmen av assyrier som flyr från sitt hemland att gå åt andra hållet. Istället för att assyrierna flyr till Iraks grannländer till följd av etnisk och religiös förföljelse kommer de att ha ett territorium där de fritt kan utöva sin religion, tala sitt språk, odla sin mark och leva sina liv utan rädsla och förtryck”