Assyriska kvinnoförbundet har fått 450 000 kronor i bidrag för att bedriva projektet ”Jämställdhet NU!” Projektet startar i höst och pågår i ett år. Två projektledare har anlitats, den ena ansvarar för kartläggningarna och den andra ansvarar för arrangemang av seminarier/kurser.

Assyriska kvinnoförbundet (AKF) har funnits i över 25 år och har engagerat många kvinnor i olika generationer. Men vi kan se ett mönster i den assyriska föreningsrörelsen där kvinnor har små möjligheter att nå högre positioner utanför de kvinnokommittéer/styrelser som finns i varje lokalförening. De få kvinnor som har nått högre positioner och haft tillgång till reell makt har fått kämpa mycket hårdare än männen och mött på många hinder som orsakat avhopp från förtroendeuppdrag. AKF ser en fara med denna utveckling. Den kommande generationen av assyriska kvinnor är väldigt självständiga och framåt och skulle inte engagera sig i en rörelse som är ojämställd. Därför är det viktigt att AKF uppmärksammar och åtgärdar detta, så att den framtida assyriska föreningsrörelsen omfattar och utgår från båda könens behov och intressen; att kvinnor och män tillsammans skapar och driver verksamheten framåt. Målen med projektet är:

– Att synliggöra ojämställda strukturer i den assyriska föreningsrörelsen.

– Att bidra till debatt och diskussion om behovet av jämställdhet i den assyriska föreningsrörelsen.

– Att utveckla metoder som främjar jämställdheten i den assyriska föreningsrörelsen.

– Att bidra till ökad delaktighet och inflytande av kvinnor i den assyriska föreningsrörelsen.

Projektet är uppdelat i två faser och beräknas pågå i två år. Det är ett stort och omfattande arbete som borde ha gjorts för länge sedan. Ju längre vi väntar med detta, desto fler kvinnliga medlemmar kommer vi att förlora i framtiden tror AKF. Under den första fasen görs en kartläggning på hur det faktiskt ser ut när det gäller könsfördelningen i styrelser och förtroendeuppdrag, könsfördelning av resurser i verksamhet samt titta på vilka aktiviteter och verksamheter som anordnas för respektive kön inom Assyriska Riksförbundet, Ungdomsförbundet, Stockholms Distriktet, Assyriska fotbollsföreningar och lokalföreningarna. Denna kartläggning beräknas ta tre månader med syfte att få fakta och statistik på hur det ser ut idag. Kartläggningen kommer att kompletteras med kvalitativa intervjuer med ett stort antal kvinnor som har varit och är engagerade i ovannämnda organisationer för att ta reda på hur de har upplevt att arbeta i dessa organisationer och vilket motstånd eller hinder som de mött på. Denna undersökning beräknas ta tre månader. Dessa kartläggningar kommer att användas för att synliggöra de ojämställda strukturerna och som underlag i arbetet med att utveckla metoder och verktyg.

Under fas två följer ett arbete med att öka kunskapen om jämställdhet, skapa debatt, samla olika grupper till diskussioner och arbeta med att utveckla metoder. Detta ska göras på olika nivåer – styrelser, kommittéer och enskilda medlemmar – i samtliga ovannämnda assyriska organisationer genom seminarier, veckoslutskurser och workshops som leds av seminarieledare som har både teoretiska och praktiska kunskaper i genus och jämställdhet. Det ska arbetas metodiskt och systematiskt där varje aktivitet ska resultera i åtgärder för att förändra attityder, verksamhet och organisationsstruktur.