Rachel Hadodo blev ny ordförande för Assyriska Riksförbundet i Sverige, ARS, 25 mars 2007. I en första intervju berättar hon att arbetet är intensivt och att det finns jättemycket att göra. Ändå är hon positiv och spår en ljusare framtid för assyrierna i Sverige. ”Jag har kommit in i arbetet på ett intensivt sätt och känner att jag har ett bra stöd, vilket jag skall förvalta så gott jag kan” säger Rachel.

Rachel är född och uppvuxen i Hovsjö i Södertälje. Hon gick på det samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet och studerade sedan pedagogik i både Umeå och Lund. Hon tog examen som socionom 2002 och återvände sedan tillbaka till Södertälje för att börja arbeta. År 2005 tog hon tjänstledigt för att läsa på universitetet i Göteborg där hon tog sin internationella magisterexamen. Rachel är den första ordförande som är född i Sverige.

Hur vill du utveckla Assyriska Riksförbundet?
För mig har det alltid handlat om att arbeta tillsammans. Vi i styrelsen har därför ett gemensamt ansvar att göra något bra med den tiden som har givits oss. Samtidigt måste vi förstå att inget förändras över en natt. Dock tror jag mer på en långsiktigt utformad strategi, än bara en vision, för att förverkliga våra mål. Vårt arbete kommer att handla om att förbättra och effektivisera förbundets rutiner. Det handlar om att ha förtroende för varandra och exempelvis delegera arbetsuppgifter åt andra. Jag tror på effektivisering av förbundet, och för att det ska bli reellt behöver vi engagera så många som möjligt i förbundets arbete.

Vilka frågor känner du mest för?
Som socionom intresserar jag mig mest av sociala frågor. Något som jag exempelvis brinner för är den assyriska familjen, hur vi lever i Sverige och vad vi kan göra för att på bästa sätt bevara vår egen kultur i vårt nya hemland. Jag vill också arbeta mycket för den assyriska ungdomen. Hur påverkar exempelvis benämningsfrågan våra ungdomar? Den kanske viktigaste frågan är dock föräldrarollen i den assyriska familjen. Här spelar situationen för den assyriska kvinnan en stor roll för mig. Dessa frågor kommer vi att väva in i vår verksamhet tillsammans med våra föreningar.

Berätta om er planeringshelg som ni hade nyligen i Norrköping
Vi hade väldigt goda diskussioner och alla var eniga om att det är föreningarna och deras verksamhet vi borde prioritera. Vi vill både stärka föreningarna och nå ut till dem på bästa sätt. Därför kommer vi att lägga stor kraft på att utveckla kommunikationen mellan oss och våra föreningar. Vi planerar exempelvis att besöka samtliga föreningar under dessa två år. Vi kommer till exempel att satsa på ett centralt, webbaserat medlemsregister, som kommer att förenkla administrationen och kommunikationen  för hela vår verksamhet. Vi kommer också att baka in ett intranät där samtliga våra medlemsföreningar kan dela filer och kommunicera ut sina aktiviteter.


På vilket sätt kommer Assyriska Riksförbundet att arbeta med övriga assyriska förbund och organisationer, både i Sverige och utomlands?
Idag har vi ett väldigt bra samarbete med våra systerförbund Assyriska Ungdomsförbundet och Assyriska Kvinnoförbundet här i Sverige. Vi upprätthåller också ett mycket gott förhållande till våra systerorganisationer i Europa. Exempelvis var representanter från det Assyriska Riksförbundet i Tyskland närvarande på vårt årsmöte. Det är viktigt att sådant samarbete fortsätter så vi kan samordna vårt arbete när det gäller exempelvis folkmordsfrågan. Samtidigt är det också viktigt att vi fortsätter vårt samarbete med andra organisationer och myndigheter i Sverige.

Hur ser den närmaste framtiden ut för riksförbundet?
Jag kan bara tala för mig själv, men jag är fullständigt övertygad om vi kommer att föra vårt förbund in i framtiden på bästa möjliga sätt. Men då gäller det att vi alla, med samlade krafter, arbetar tillsammans.