Det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna (SD) letar nu fler sympatisörer. Den senaste målgruppen är kristna från mellanöstern. SD försöker påvisa att det finns en gemensam måltavla i muslimer. Partiets strategi har alltid varit och kommer att förbli att ställa grupper mot varandra i en konstant konfliktsituation. Men SD:s rasistiska politik kommer aldrig att vara en lösning på de utmaningar som det svenska samhället står inför.

I partiets principprogram går det att läsa att ”den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen.” Citatet slår hål på en annars högljudd debatt kring om SD är ett rasistiskt parti eller inte.

Att hävda att vissa grupper inte hör hemma i ett samhälle, på grund av sin etniska eller kulturella identitet, samt att tillskriva hela grupper vissa egenskaper som påstås kunna förklaras med hudfärg är att underminera de demokratiska värderingarna om allas lika värde. Detta är inget annat än rasism.

För många är det inte särskilt häpnadsväckande att ett parti som SD, sprunget ur den öppet nazistiska vit makt-rörelsen i Sverige, inte respekterar de demokratiska värderingarna om allas lika värde. Historien beskriver sig själv, det kan SD aldrig undangömma. Men även om SD har jobbat hårt för att tvätta bort naziststämplarna kvarstår faktumet att partiet inte respekterar allas lika värde. Det gör att det dessutom kan vara helt irrelevant att prata om historien – det räcker med att titta på vad partiet tycker idag.

SD:s politiska strategi har alltid varit att ställa grupper mot varandra. Genom att konstruera olikheter och konflikter vill partiet skapa samhälliga motsättningar och på så sätt vinna sympatier hos den ena eller andra gruppen. För tillfället utmålar SD muslimer som roten till allt ont och försöker därför ställa alla andra grupper i samhället mot muslimerna. Först var det pensionärer, sen HBTQ-rörelsen och nu kristna från mellanöstern. Men oavsett vilken konfliktlinje som står i fokus är det alltid den svenska kulturen och etniciteten som står högst i SD:s hierarki. 

SD använder sig nu av de rådande omständigheterna, i bland annat Irak, för att locka till sig kristna sympatisörer från mellanöstern . Senaste exemplet på detta är SD:s flirt med de kristna kaldéerna i Södertälje. I en video, som går att hitta på Youtube, besöker Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson de irakiska kaldéerna i Södertälje och säger att det stora problemet har varit ”den muslimska invandringen”, vilket Åkesson vill motverka och kan i stället tänka sig en ”ganska stor” kristen invandring. På det sättet vill SD ställa olika grupper mot varandra.  

Men SD och Jimmie Åkesson ställer sig inte alltid så positiv till kristna invandrare, så sent som i april visade Jimmie Åkesson prov på sin fientlighet mot allt som han anser är icke-svenskt.  Detta då han motsatte sig byggandet av en ortodox kyrka i Sölvesborg.

Länge har partiföreträdare hävdat att moskéer inte hör hemma i det svenska samhället, och har försökt måla upp den ena anledningen efter den andra. Men nu menar Jimmie Åkesson att inte heller en ortodox kyrka passar in i den svenska statsbilden. Exemplet visar tydligt att flörten med den kristna minoriteten från mellanöstern, inte är något annat än en illa dold populism.

SD är och förblir ett rasistiskt parti vars politik endast kommer att gynna personer som passar in i de förutsatta etniska och kulturella ramarna – ramar som SD själva bygger upp. Så länge det faktumet kvarstår kommer människor från mellanöstern, kristen eller muslim, troende eller icke- troende, vara en måltavla i kampen om svenskheten.

Det etniskt homogena Sverige som SD vill bygga upp, har inte plats för människor som inte passar in. Sådan rasistisk människosyn, inlindad i tjusiga politiska formuleringar, kommer aldrig att vara en lösning. En politisering av rasismen kommer att missgynna oss alla.

Den 19 september kommer de allmänna valen att genomföras i Sverige. Den viktigaste faktorn för att hålla rasistiska partier, så som SD, utanför politiken är att alla som inte sympatiserar med deras idéer går och röstar. I de allmänna valen 2006 deltog endast 67 % av de utrikes födda, detta kan jämföras med det generella valdeltagandet som uppgick till 84 %. Detta är problematiskt ur flera perspektiv – det riskerar att urholka demokratin, men är också beklagligt då vi vet att det är färre utrikes födda som stödjer rasistiska partier som SD, än personer som är födda i Sverige.

Fram till valet kommer Ungdom Mot Rasism att driva valkampanjen Rösta Demokratiskt! Genom kampanjen hoppas vi just kunna inspirera till att rösta på ett alternativ som värnar de demokratiska värderingarna om alla människors lika värde.   

Den 19 september avgörs det – Rösta Demokratiskt!


Robel George Golo
Läkarkandidat
Vice ordf. Assyriska Studenter i Stockholm

Ola Karlman
Ordförande Ungdom Mot Rasism