I en insändare om assyriska verkligen är det rätta språket hänvisar Andrias Isik till experter som har sagt sitt om vårt språk. Dock namnger han inte några experter, vad de har sagt, när och var de varit publicerade. För att vinna trovärdighet måste Isik framlägga bevis.

Författaren använder flyktigt ordet kunskap eller snarare kunskapsbrist för de som eventuellt tar sig tid att läsa hans insändare. Författaren har inte någonstans angett vilka kunskaper han själv besitter i ämnet så att läsaren kan skapa sig en bild om hans kunskapsomfång samt dess relevans.

Artikeln saknar även nödvändiga hänvisningar till källor eller forskningsmaterial som läsare kan granska samt bedöma dess trovärdighet. Jag tycker att sådana viktiga ämnen ska hanteras med respekt som tyvärr saknas i denna insändare. Författaren hade vunnit trovärdighet om han hade ställt frågor till sakkunniga istället för att framföra en massa irrelevanta påstående.

Trots att detta är ett mycket intressant ämne som belyser vår kultur, vår historia och vårt viktiga arv, slipper jag helst den här typen av självutnämnda historiker.

Etnicitet är en sak, språk en annan. I min insändare frågar jag efter människor med dokumenterade sakkunskaper, i annat fall är risken stor att ämnet behandlas med lika stor avsaknad av fakta som i Andrias Isiks insändare.