Ända sedan första klass får vi höra att man måste vara fokuserad, och det med rätta. Det spelar ingen roll hur mycket vilja man har för en sak. Utan rätt fokus kommer man bara att irra omkring och riskera att allting rinner ut i sanden.

Jag väljer därför i min första text som ordförande för riksförbundet ta upp vikten av rätt fokus för vårt arbete som förbund. Under de senaste åren har riksförbundet, i mitt tycke, tappat alltmer av sitt fokus på sitt egentliga uppdrag och istället sysselsatt sig med frågor utanför sitt område.

Vilken nytta tillförs det assyriska föreningslivet i Sverige när förbundet är mer månt om att synas på olika möten och kongresser utomlands samtidigt som exempelvis Assyriska föreningen i Stockholm riskerar att upplösas?

Vilken nytta tillför förbundet när det engagerar sig i autonomifrågan i Irak när det självt saknar något så grundläggande som ett fungerande kansli och när något så basalt som styrelseprotokoll inte når medlemsföreningarna?

Och vad tjänar assyrierna i Sverige på att förbundet engagerar sig i ett dödfött återvändandeprojekt till Irak när våra ungdomar här växer upp med en allt svagare identitet?

Som en relativt ny förbundsstyrelse har vi därför försökt att återgå till kärnverksamheten och ställa in rätt fokus för arbetet. Riksförbundets viktigaste och främsta uppgift är att stärka och utveckla sina medlemsföreningar. Det är också den tyngsta och svåraste uppgiften.

Idag kan vi se resultatet av flera års negligering av kärnverksamheten. Många föreningar är på tillbakagång, koordineringen kring verksamheten är bristfällig och uppslutningen är svag. Det syntes inte minst på flera håll under martyrernas dag som hölls på olika platser i landet.   

Vi ska back to basics, precis som i första klass. Vi ska lägga vår kraft på kärnverksamheten och bli åter ett riksförbund för assyrierna i Sverige först och främst. 

Afram Yakoub

Ordförande Assyriska riksförbundet i Sverige